Gratis huiszegens voor de parochies met Driekoningen

24 december 2021

De bisdommen Breda, Roermond en ‘s-Hertogenbosch zijn een gezamenlijk project gestart rondom Driekoningen. Als project van het Sint-Franciscuscentrum wordt het gebruik van het Driekoningenzingen opnieuw in parochies van de drie zuidelijke bisdommen geïntroduceerd.

Momenteel draaien er al een aantal pilot-parochies, legt projectleider kapelaan Luc Simons uit. “Parochies in Breda, Terneuzen, Hilvarenbeek, Oss, Roermond en Maastricht zijn al aan de slag gegaan.” Vanwege coronamaatregelen wordt er steeds gekeken wat mogelijk is. Simons: “Het is de bedoeling om met Driekoningen met kinderen zingend langs door de straten te trekken. Verkleed als koningen, verkondigen zij de Blijde Boodschap van Kerstmis en brengen zegen aan de mensen in de parochie in de vorm van een gedrukte huiszegen die voor het project is ontworpen.”

Kinderen worden volgens Simons bekend gemaakt met de vreugdevolle boodschap van Kerstmis en Driekoningen, en worden vervolgens gezonden om die vreugde te delen met anderen. “Zij hebben zich daartoe in één of meerdere bijeenkomsten voorbereid en op de dag zelf uitgedost als koningen.”

Website
Intussen is de speciale website www.driekoningenzingen.nl online gegaan. Daarop is de nieuw ontworpen huiszegen gepubliceerd en worden er nieuwe liederen aangereikt voor het Driekoningenzingen. Op de website is ook een filmpje te zien waarin kapelaan Luc Simons het project toelicht. Het feest zelf zal in de kerk gevierd worden op zondag 2 januari 2022 of op de dag van Driekoningen zelf: 6 januari. De liederen op de website kunnen inspiratie bieden. Voor parochies waar de koningskinderen gezegend en mogelijk ook uitgezonden worden is een eigen zegen voorzien die op de website te vinden is.

In het gezin
Ook in het gezin kan Driekoningen gevierd worden, benadrukt Simons. “Het feest heeft zelfs een culinaire kant, de Driekoningenkoek die thuis gebakken kan worden. Wie de boon vindt mag zich die dag koning weten. Recepten zijn op de website te vinden. In huis kan ook de huiszegen een plaats krijgen die vanuit in de kerk is meegegeven. Het is een zegenkaart met daarop o.a. de zegenwens ‘Christus zegene dit huis’ en de drie koningen die de ster volgen. De huiszegen kan bijvoorbeeld een plaats krijgen boven de voordeur van het huis.”

Huiszegen bestellen of downloaden
De huiszegens kunnen met Nieuwjaar of Driekoningen tijdens de viering in de kerk worden gezegend en vervolgens worden uitgedeeld. Een gratis setje van 50, 100, 150 of 200 huiszegens kan, zolang de voorraad strekt, door parochies in de bisdommen Breda, ‘s-Hertogenbosch en Roermond worden besteld via info@driekoningenzingen.nl. Parochies van andere bisdommen kunnen de huiszegen downloaden en printen.

 

 

Andere berichten