Goede redenen voor ‘Back to Church: Kerkproeverij’

12 september 2018

In het weekend van 15-16 september doen katholieke parochies mee met ‘Back to Church: Kerkproeverij’. Er zijn laagdrempelige vieringen voor mensen die niet gewend zijn naar de kerk te gaan. Kerkgangers nodigen buren, collega’s en vrienden uit een viering te bezoeken. ‘Back to Church: Kerkproeverij’ vindt dit jaar voor de tweede keer in Nederland plaats. Het is een van oorsprong Engels initiatief, dat in Nederland werd geïntroduceerd door de Raad van Kerken.

De Christoffelparochie in Halsteren gaat actief aan de slag met de Kerkproeverij. “Ik ben net terug van vakantie,” zegt kapelaan Sebastiaan Chazhoor. “De uitnodigingskaartjes zijn tijdens de vakantie binnengekomen. Ik laat er een aantal afdrukken en tijdens de weekvieringen reiken we deze uit aan de bezoekers. Vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Mensen hebben kaartjes meegenomen en mensen uitgenodigd. We zijn blij met iedereen die komt.” In Lepelstraat is een bijzondere viering. “Daar zingt het koor Night Blues. Er is daar een familieviering met name gericht op jongeren en jonge gezinnen,” zegt kapelaan Chazhoor.

(Foto: Ramon Mangold)

Bij ‘Back to Church: Kerkproeverij’ zitten parochies niet vast aan één weekend. Desgewenst kan ook een ander weekend worden gekozen. Dit deed de Augustinusparochie in Breda/Teteringen. De parochie combineerde ‘Back to Church: Kerkproeverij’ met de opening van het werkjaar op zondag 26 augustus 2018. “Dit jaar vielen er op die zondag drie thema’s samen,” vertelt diaken Ben Hendriksen. “We vierden naast de Kerkproeverij, de opening van het werkjaar en het eerste lustrum van de H. Augustinusparochie die in 2013 is opgericht.”

De parochie vierde dit met een eucharistieviering in de H. Franciscuskerk. Daarbij was er een power point presentatie, waarin parochianen vertellen wie God voor hen is en wat geloven voor hen betekent. In een tweede presentatie vertelden mensen voor wie zij een kaarsje aansteken. Diaken Hendriksen: “Terwijl deze power point draaide, staken mensen in stilte een kaarsje voor iemand aan. Het was een indrukwekkend moment.” Het Augustinuskoor, een gelegenheidskoor onder leiding van Rikie Bansbergen, verzorgde de gezangen en maakte er een feestelijke viering van. Na de viering was er een moment van ontmoeting met een kop koffie en een glas ‘Augustinuswijn’.

Diaken Hendriksen kijkt terug op een feestelijke zondag. “Er waren ongeveer 400 mensen en dat is druk. Voor de kinderen was er een kinderprogramma. Er waren ook jonge gezinnen onder de kerkgangers en dat is verheugend.” Hij weet niet of er nieuwe mensen waren. “We hebben de gelovigen gevraagd mensen uit te nodigen, maar of ze daar gehoor aan hebben gegeven? Ik weet het niet, maar volgend jaar doen we zeker weer mee.”

Kijk ook het filmpje van katholiekleven.nl maakte dit filmpje: Dit zijn de drie redenen voor Back to Church: Kerkproeverij’.

 

Andere berichten