‘Goede Meester, wat moet ik doen?’ Boodschap van Paus Benedictus XVI voor de 25e wereldjongerendag

27 maart 2010

Palmzondag 28 maart is de 25e wereldjongerendag. Op deze dag wordt met een inhoudelijk en afwisselend programma in Breda de eerste stap gezet op weg naar de wereldjongerendagen (wjd) in 2011. Op 28 maart vindt de eerste speciale jongerenviering plaats met bisschop Van den Hende op weg naar de wjd.

‘Goede Meester, wat moet ik doen?’
Het thema van palmzondag 28 maart is de vraag die de jongeling stelt aan Jezus: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ (Marcus 10, 17).

Paus Benedictus XVI schrijft in zijn brief aan de jongeren: “In de jongeling uit het evangelie kunnen wij een toestand zien die heel erg lijkt op die van jullie. Jullie zijn ook rijk aan kwaliteiten, energie, dromen, hoop: bronnen die jullie in overvloed bezitten! Jullie leeftijd zelf is een grote rijkdom, niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor anderen, voor de Kerk en voor de wereld.”

“De rijke jongeling vraagt Jezus: ‘Wat moet ik doen?’ De levensfase waarin jullie je bevinden, is een tijd van ontdekken: van de gaven die God jullie heeft geschonken en van jullie verantwoordelijkheden. Het is eveneens een tijd van fundamentele keuzes voor het maken van jullie levensplan. Dit is daarom het moment om je de vraag te stellen wat de echte betekenis van het bestaan is, en om jezelf af te vragen: ‘Ben ik tevreden met mijn leven? Is er nog iets dat ontbreekt?’,” aldus de paus in zijn boodschap aan de jongeren.

‘Kom, volg Mij’
De paus wijst op de christelijke roeping: “Jezus nodigt de rijke jongeling uit om veel verder te gaan dan het bevredigen van zijn ambities en zijn persoonlijke plannen, Hij zegt hem: ‘Kom, volg Mij’.”

Onder verwijzing naar zijn homilie bij de heiligverklaringen in oktober 2009 schrijft paus Benedictus XVI: “Jezus nodigt zijn leerlingen uit tot een totale gave van hun leven, zonder berekening en menselijk voordeel, met een onvoorwaardelijk vertrouwen in God. De heiligen gaan in op deze veeleisende uitnodiging en volgen de gekruisigde en verrezen Christus in nederigheid en gehoorzaamheid. Hun volmaaktheid, met een geloofslogica die voor mensen soms onbegrijpelijk is, bestaat erin niet zichzelf meer in het middelpunt te plaatsen, maar tegen de stroom in te gaan door te leven volgens het evangelie.”

In het hart gelegd
Paus Benedictus: “De toekomst ligt in de hand van wie krachtige redenen voor leven en hoop weet te zoeken en te vinden. Als jullie willen, ligt de toekomst in jullie hand, omdat de gaven en de rijkdommen die de Heer in het hart van ieder van jullie, gevormd door de ontmoeting met Christus, heeft opgesloten, authentieke hoop aan de wereld kunnen brengen! Het geloof in zijn liefde zal jullie door jullie sterk en edelmoedig te maken de moed geven in alle rust de levensweg op te gaan en de verantwoordelijkheden van gezin en beroep op je te nemen. Zet je in voor het bouwen van je toekomst door een serieuze persoonlijke vorming en studie om op een bevoegde en edelmoedige wijze het algemeen welzijn te dienen.”

De wereldjongerendagen 2011
De wjd vinden plaats van 16 tot en met 21 augustus 2011 in Madrid en gaan over Jezus Christus. Het internationale thema van de wjd is ontleend aan Kol. 2, 7 en luidt: ‘Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof.’

Download de boodschap van paus Benedictus XVI voor de wereldjongerendag 28 maart. Klik hier

 

 

Andere berichten