‘Goede ledenadministratie is een basis voor pastoraal handelen en legt stevig fundament onder een geslaagde geldwerving’ (Navision)

12 februari 2014

Het bisdom organiseerde op zaterdag 8 februari 2014 de jaarlijkse terugkombijeenkomst voor de ledenadministrateurs van parochies en parochiekernen. Deze vond plaats op Centrum Bovendonk in Hoeven.

Frans van den Hurk en Gerrit van Dieren van de afdeling financiën vertegenwoordigden het bisdom. Stef van der Steen was aanwezig in zijn hoedanigheid van coördinator van het R.K. Ledenbureau. Er waren ongeveer 25 deelnemers.

“Het is een jaarlijkse dag. De parochies en parochiekernen gebruiken voor hun ledenadministratie Navision, een software-programma dat ontwikkeld is voor administratieve doelen. De gebruikers krijgen de gelegenheid vragen te stellen en onderling hun ervaringen uit te wisselen.” Gerrit van Dieren illustreert dit met enkele voorbeelden. “Zo vragen mensen hoe je met behulp van de module voor ledenadministratie doelgroepen kunt samenstellen voor mailings.”

Hij geeft een voorbeeld. “Er is een parochie die alle tachtigjarigen wil bereiken voor een activiteit. Hoe selecteer je deze groep. Vervolgens blijkt dat het eenvoudig is dit segment op te slaan en weer te gebruiken. Er zijn vragen omtrent de aanmelding en de registratie van voorkeursparochianenen. Hoe werk dat?”

Zowel Frans van den Hurk als Gerrit van Dieren merken dat de bijeenkomst in een grote behoefte voorziet. “Op het einde gaven de gebruikers de organisatoren een compliment,” vertelt Van den Hurk. “Ze hadden zo veel geleerd van de vragen en van elkaar. Juist de uitwisseling is van groot belang. Men leert van elkaar.”

Beiden laten niet na het belang van een goede ledenadministratie te benadrukken. “Deze vormt de basis voor het pastoraal handelen. Hierdoor kun je mensen gericht benaderen. Daarnaast legt een goede ledenadministratie een stevig fundament onder een geslaagde geldwerving.”

 

Andere berichten