Goede belangstelling tijdens kostersbijeenkomsten 2014

10 november 2014

Het vicariaat Breda kan terugzien op geslaagde kostersbijeenkomsten. De kostersbijeenkomsten vonden plaats op woensdag 29 oktober in de kerk van de H. Aartsengel Michaël in Breda-Oost.

“Het ging om een middag- en avondbijeenkomst,” verduidelijkt diaken Wim Tobé, voorzitter van de diocesane commissie voor liturgie, die samen met pastoor Peter de Rooij de bijeenkomsten leidde. “Dit hebben we bewust gedaan. Sommige kosters werken en kunnen ’s middags niet, terwijl anderen er niet van houden om in de avonduren nog op pad te gaan. De deelnemers zijn zo over beide sessies verdeeld.” De organisatie had over de opkomst niet te klagen. “In totaal zo’n zestig deelnemers,” antwoordt diaken Tobé desgevraagd. “Hierbij waren er ook kosters uit het vicariaat het Markiezaat.”

Vicaris Wiertz heette de aanwezigen welkom en prees hen voor hun inzet. Hij benadrukte het belang van de kostersfunctie. De koster speelt een coördinerende rol bij de voorbereiding van de liturgie. Van de koster wordt een grote soepelheid verwacht in een tijd van steeds wisselende celebranten en voorgangers.

Diaken Tobé en pastoor De Rooij tekenden voor het inhoudelijk deel. Ze spraken over het gebruik van textiel binnen de viering. Dit varieerde van de kleding van de priestercelebrant, diaken en pastoraal werk(st)er tot aan de benamingen van de verschillende linnen voorwerpen die binnen de liturgie gebruikt worden, zoals het kelkvelum, de bursa en het corporale. “Het is van belang dat de juiste namen weer eens genoemd worden en het onderscheid tussen de verschillende kledingstukken die priesters en diakens dragen, wordt belicht,” aldus Tobé.

De volgende kostersbijeenkomsten vinden plaats in februari, in de Veertigdagentijd. De bijeenkomsten worden dan per vicariaat georganiseerd en gaan over de liturgische viering van de Goede Week.
 

Andere berichten