Gods werk gebeurt in de liturgie

21 mei 2019

Benedictijnen staan bekend om hun liefde voor de liturgie. De Diocesane Commissie voor Liturgie wijdde daarom in aanloop naar de diocesane bedevaart naar Subiaco en Montecassino (12-19 oktober 2019) haar jaarlijske studiedag aan de benedictijnse impulsen voor de liturgie. De studiedag vond plaats op 30 april 2019 in de ruimtes van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Bisschop Liesen was bij het ochtendgedeelte aanwezig.

Broeder Johan te Velde osb, monnik van de Willibrordusabdij in Doetinchem, verzorgde een inleiding over de bijdrage van de benedictijnse traditie aan de liturgie. Zuster Hildegard Koetsveld osb, moniale van de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout, en Petra Versnel-Mergaerts, pastoraal werkster van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal, leverden een bijdrage over de beleving van het kerkelijk jaar. In de middag ontmoetten de deelnemers de sprekers in verschillende workshops. Jan Schuurmans gaf daarnaast een werkwinkel over gregoriaanse zang. Hans de Jong tekende voor een boekentafel met publicaties over de verschillende onderwerpen van de studiedag.

(Foto: Pixabay)

 

Andere berichten