‘God heeft met elke jongere een plan’

1 mei 2007

“Het is niet alleen het patent van ouderen om over God te spreken, ook jongeren moeten hun zegje kunnen doen”, aldus bisschop-coadjutor Van den Hende op een landelijke werkconferentie over jongerenpastoraat. Deze was op donderdag 26 april te Utrecht georganiseerd door het Officium Iuventutis, het orgaan voor jongerenwerk van de Nederlandse Kerkprovincie. Ongeveer 50 personen, allemaal actief betrokken bij het katholiek jongerenwerk in Nederland, namen aan het mini-symposium deel.

Wat echt is, beklijft
Harm Ruiter, medewerker van Officium Iuventutis, presenteerde een onderzoek naar de verschillende levensstijlen van jongeren. De jongerenwereld valt in diverse doelgroepen uiteen. Het blijkt dat de kerk in Nederland enkel een deel van de burgerlijke en vooral traditionele jongeren bereikt, stelde hij. Voor deze groep jongeren is de familie erg belangrijk.
“Dit is ook het kanaal waarlangs de kerk hen bereikt,” aldus Arwen Meulenbroek, projectmedewerkster jongerenpastoraat in het bisdom Breda. “De kerk heeft nauwelijks contact met bijvoorbeeld yuppen en experimentalisten. De laatste groep is op zoek naar extreme ervaringen en nieuwe uitdagingen. Het gaat hen om de kick,”aldus Arwen. “Ze komen naar de kerk als er iets nieuws gebeurt maar dit leidt niet tot een blijvende band. Het is wel zo dat alle groepen jongeren openstaan voor authentieke getuigenissen. Iets wat echt is, beklijft.”

Vertrouwen van belang
Marc Bollerman, jongerenwerker in het bisdom Breda, ging voor de aandachtige toehoorders in gesprek met zijn ‘profane’ collega van het jongerencentrum de Tavenu te Waalwijk, Jeroen Siebers, over het grote succes van de Tavenu. Siebers benadrukte dat je jongeren weliswaar moet opvoeden, maar dat je hen vooral vertrouwen moet schenken. “In ons centrum krijgen vrijwilligers bijvoorbeeld allemaal een sleutel van het gebouw. Jongeren kunnen dag en nacht naar binnen. Wij vertrouwen hen daarin echt. Deze benadering werkt. En er is nog nooit iets fout gegaan”

Wie zeggen jullie dat Ik ben
Guido Schürmann van het bisdom Rotterdam vroeg bisschop-coadjutor Van den Hende naar zijn visie op jongerenwerk. Bisschop-coadjutor Van den Hende droomde van een kerkgemeenschap waar jong en oud elkaar ontmoeten. “Het is niet alleen het patent van ouderen om over God te spreken, ook jongeren moeten hun zegje kunnen doen.”
Bisschop Van den Hende erkende in dit verband het belang van een waarachtig geloofsgetuigenis. “Je moet zelf laten zien hoe je door God geraakt bent. God heeft met elke jongere een plan. Om de bedoelingen van God te leren kennen is gebed noodzakelijk. In gebed bied je God aan wat in jou leeft. Dit jongerenpastoraat kan niet losstaan van de gemeenschap van de Kerk. Daarom moet heel de parochie het jongerenpastoraat schragen. Ruimte voor gebed en liturgie is noodzakelijk.”
Bisschop-coadjutor Van den Hende adviseerde parochies ook om jongeren bij het geheel van het parochieleven te betrekken al blijven specifieke jongerenactiviteiten nodig. Hij wil in het bisdom Breda met jongeren op tocht naar God gaan. “Wij zijn met hen op weg. Centraal op deze route staat de vraag, die Jezus aan Zijn leerlingen stelde: ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’ In onze tocht met jongeren hopen we een antwoord op deze vraag te vinden,” aldus bisschop-coadjutor Van den Hende.

.

Andere berichten