‘God heeft het in je hart gelegd’: geloofsgesprek met rector Schnell

30 november 2010

Het geloofsgesprek dat voorafgaat aan de tv-uitzending van de eucharistieviering in Halsteren, kwam op 28 november uit de kapel van centrum Bovendonk te Hoeven. Leo Fijen ging in gesprek met rector Norbert Schnell van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk over roeping en geroepen worden.

Op een inspirerende manier vertelt rector Schnell hoe zijn weg naar het priesterschap verlopen is. “Als kind was ik al geboeid door de Kerk,” zegt hij “op de manier van een kind. Ik had een oom die als missionaris in Venezuela bij de Indianen werkte. Daar werd ik door gebiologeerd.” Na de middelbare school volgde rector Schnell een opleiding to verpleger. Daar ontwikkelde zijn roeping tot priester zich verder. “Als verpleegkundige ben je heel veel bezig met zorg, voor het lichaam. Als dat gebeurt is komen andere vragen als waarom ik, waarom nu? Als verpleegkundige heb je niet zoveel tijd om met mensen daarover te spreken. Ik ontdekte dat ik een andere weg op wilde.”

Op latere leeftijd
Bovendonk is een opleiding voor mannen die op latere leeftijd met de opleiding tot priester of diaken starten. Rector Schnell koos zelf ook op latere leeftijd voor het priesterschap. “Voor iedereen is het een persoonlijke zoektocht. Het is het verlangen dat je op een gegeven moment in je voelt. Soms is dat als mensen jong zijn, dan gooien ze het weg en komt het later weer terug. Sommigen maken op een gegeven moment iets mee, een soort van bekering en merken dan: God vraagt van mij dat ik op deze manier in de Kerk kom werken. Bij sommigen wordt door hun beroep een appel op ze gedaan. De accenten zijn verschillend, maar er zijn wel dezelfde lijnen te zien.”

Breng het in gesprek
Rector Schnell: “Om op het spoor te komen wat God van je wil, moet je in jezelf keren, moet je stil worden. God heeft het in je hart gelegd. De stilte is een belangrijk middel om tot je roeping te komen. Maar niet alleen, want dan kun je in kringetjes rond gaan draaien. Het is ook belangrijk om datgene wat je in die stilte ervaart in gesprek te brengen met anderen. En dan met name ook met mensen die er verstand van hebben. Ik zie nog wel eens dat mensen dat niet doen. Daardoor blijven ze heel lang rondlopen met hun roeping. Ze denken er wel heel veel zelf over na, maar vinden het moeilijk om de stap te zetten naar bijvoorbeeld een priester of een religieus, om over dat verlangen met een ander te spreken.”

De Kerk
Schnell ging ook in op de betekenis van de kerkgemeenschap voor de ontwikkeling van een roeping. “Je wordt uit de gemeenschap geroepen en je moet ook in de gemeenschap leven. Ik zou mensen die hiermee bezig zijn ook adviseren om gewoon letterlijk ook naar de kerk te gaan en te kijken of je een bepaalde taak op je kunt nemen. Als je op zondag in de eucharistie bent, wordt daar het evangelie verkondigd. Je kunt luisteren, de Heer spreekt tot jou, en kijken of Hij jou roept.” Glimlachend voegde hij eraan toe dat de zondagse kerkgang voor iedereen adviseert, ook al wordt iemand geen priester.

Bovendonk te Hoeven, waar de Priester- en diakenopleiding Bovendonk is gevestigd. (Foto: I. Bertens)

Roepingen
Rector Schnell benadrukte dat ieder mens geroepen is, dat God voor ieder mens een taak heeft. “Je hebt roeping als levenskeuzes zoals het huwelijk of het priesterschap. Je hebt ook een beroep. Een mens kan dit als roeping beleven. Leraren ervaren hun beroep vaak als een roeping. Ik durf zelfs te zeggen dat ook bakker zijn een roeping is,” aldus rector Schnell.

Geloofsgesprekken 2010 en 2011
Het geloofsgesprek met rector Schnell over roeping en de opleiding Bovendonk was het laatste in de serie uit 2010. Het gesprek over de opleiding van bedienaren van de sacramenten sluit de reeks van zeven gesprekken rond de sacramenten af. In 2011 staan de geloofsgesprekken vanuit het bisdom van Breda in het teken van de sociale leer van de Kerk.

Links
• Voor de uitzending van het geloofsgesprek, klik hier
• Voor de Priester- en diakenopleiding Bovendonk, klik hier
• Zie ook www.roeping.nu voor de roepingcampagne van het bisdom van Breda

 

Andere berichten