Gezinspastoraat geeft vervolg aan eerste Gezinsdag

10 juni 2016

Op 17 juli organiseert het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda een gezinsdag. Brechje Loenen, de medewerkster voor het gezinspastoraat, geeft enthousiast een inkijk in het programma. Het thema van de dag luidt: De sleutel van je relatie is communicatie.

“Het idee is ontstaan op 18 oktober. Toen vond voor de eerste maal in het bisdom Breda een gezinsdag plaats. Deze dag vroeg om meer. De dag van 18 oktober viel destijds samen met de heiligverklaring van Louis en Zélie Martin, de ouders van de heilige Theresia van Lisieux. We hebben nu voor 17 juli gekozen omdat het de eerste zondag is na hun feestdag op 12 juli. Zij zijn goede voorsprekers voor elk gezin. Juist omdat het ook bij hen niet allemaal rozengeur en maneschijn was. Ze hebben kinderen verloren en uiteindelijk was Louis een alleenstaade vader doordat zijn vrouw veel te jong stierf.”

“De dag opent met een eucharistieviering, gecelebreerd door bisschop Liesen,” vervolgt Brechje. “Daarna volgt er een inhoudelijk programma. Het Bredase echtpaar Arjan en Geraldine Steltenpool gaan vanuit hun ervaringen met Encounter Nederland in op de verdieping van de huwelijksrelatie. Mensen ontvangen het sacrament van het huwelijk van de Kerk. Maar het is niet evident dat het altijd goed gaat,” aldus Brechje. “Daarom is het ook belangrijk dat we een aanbod doen om het huwelijk te versterken. Encounter is een manier.”

“We willen op deze dag ook de alleenstaande ouders een hart onder de riem steken,” zegt Brechje.. Voor deze groep ouders zal Mariëtte Jansen spreken. Zij is zelf een alleenstaande moeder en heeft binnen de Gemeenschap Emmanuel het pastoraat voor alleenstaande ouders ontwikkeld. Zij gaat in op de opvoeding van kinderen in deze situatie. Met z’n tweeën kinderen opvoeden is al een hele kluif. Dat grotendeels alleen doen, is zeker nog gecompliceerder.”

De dag sluit af met een gezinszegen door bisschop Liesen.

“We hebben bewust voor Centrum Bovendonk gekozen,” zegt Brechje. Het centrum ligt in een bosrijke omgeving. Het bos rond Bovendonk biedt mogelijkheden voor een kinderprogramma. Als de kinderen een goede dag hebben, is de dag voor de ouders ook goed.”

De gezinsdag past in de structurele aandacht van het bisdom Breda voor gezinnen. “We hopen in de toekomst twee keer per jaar zo’n dag te organiseren. Hiervoor bestaan al concrete plannen.”

 

Andere berichten