Gezamenlijke kerstkaart mgr. Van den Hende en mgr. Liesen

22 december 2011

“Moge het leven van ieder van ons in woord en daad getuigen van dit Licht dat Christus is.” Dit is de wens op de kerstkaart van mgr. Van den Hende en mgr. Liesen.

De bisschoppen verstuurden een gezamenlijke kerstkaart in het bisdom van Breda. Mgr. Van den Hende is apostolisch administrator. Mgr. Liesen is bisschop-elect.

Op 28 januari neemt mgr. Liesen de bisschopszetel van het bisdom van Breda in bezit tijdens een plechtige eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal.

De afbeelding op de gezamenlijke kaart van de bisschoppen toont een glas-in-loodraam in de O.L. Vrouw van Lourdes kerk in Bergen op Zoom.

“Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld” (Joh. 1, 9).


(Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten