Getuigenis over de inspiratie van Franciscus en Clara: gesprek met Annemiek Buijs-Tuytelaars

14 april 2014

Een van de getuigenissen tijdens de retraite voor pastoraal werk(st)ers in maart j.l. werd verzorgd door pastoraal werk(st)er Annemiek Buijs. Op de jaarlijkse bezinningsdag (retraite) stond dit jaar de heilige Franciscus van Assisi centraal.

Annemiek Buijs vertelde open over haar roeping. De Kerk is zelf een gemeenschap van geroepenen. “Toen ik theologie studeerde was de optie pastoraal werker te worden het laatste waar ik aan dacht. Ik was wel op zoek naar spirituele bronnen en werd door een medestudente gewezen op de franciscanen in Megen. Via hen kwam ik in contact met de clarissen van de Bron in Nijmegen. Ik droomde er toen van om missionaris te worden.”

“Na een master in Genève koos ik voor een missionaire stage in de Haagse Schilderswijk. Daar ontdekte ik dat ik een mens was voor de praktijk en raakte geboeid door het klassieke parochiepastoraat.” Na haar afstuderen ging Annemiek voltijds aan de slag als pastoraal werker in het bisdom Rotterdam. Ze liet zich voeden door de clarissen in Nijmegen.

Later maakte ze de overstap naar het parochiepastoraat in het bisdom van Breda. Annemiek heeft in haar huiskamer een beeld van de ontmoeting van Franciscus en de melaatse. “In het leven van Franciscus betekende deze ontmoeting een ommekeer. Aanvankelijk was Franciscus een levensgenieter. Na deze ontmoeting stelde hij zijn leven ten dienste van anderen. Hij was dienstbaar aan allen zonder onderscheid. Dit is niet altijd eenvoudig. In de samenwerking met anderen heb je niet altijd met iedereen een natuurlijke klik. Franciscus is iemand die je dan kan helpen om de verbinding te zoeken. Mij inspireert hij daar in ieder geval toe.”

Als Annemiek spreekt over Franciscus, komt ze altijd ook te spreken over Clara, een van de eerste volgelingen van Franciscus. “Clara was een bijzonder krachtige vrouw. Ze heeft vanuit haar klooster haar kloosterregel kunnen krijgen. Ze communiceerde hierover met de kerkelijke leiding. Ze leert mij dat je de lijnen open moet houden, open moet communiceren, en dat er dan vaak ruimte komt. Ik merk dat zelf ook in mijn eigen functioneren. Mijn baan is de mooiste die je kan bedenken.”

 

Andere berichten