Getuigen door eenvoud van leven: jongerenviering en geloofsgesprek

19 november 2013

Op zondagmiddag 17 november vond in de Maria Magdalenakerk te Goes de derde maandelijkse jongerenviering van dit seizoen plaats. Deze maandelijkse vieringen zijn de voortzetting van de vieringen die plaatsvonden in voorbereiding op de Wereld Jongerendagen afgelopen zomer in Rio de Janeiro.

Bisschop Liesen vierde de eucharistie met de jongeren en na ontmoeting en koffie met appelflappen gingen de jongeren en de bisschop met elkaar in gesprek over het Jaar van het Geloof, dat vorig jaar op 11 oktober startte en aanstaande 24 november wordt afgesloten. In dit jaar wordt, naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), stilgestaan bij de bronnen van het geloof en is bijzondere aandacht voor de nieuwe evangelisatie.

Geloofsgesprek
In dit kader werd gesproken over hoe je als jongere in deze tijd kunt getuigen van je geloof en hoe je het evangelie in de wereld gestalte kunt geven. “Getuigen zit vaak in kleine dingen, zoals op het werk een moment van gebed voor het eten inlassen”, merkte een van de jongeren op. Getuigen gebeurt niet door moeilijke woorden of gedachten de wereld in te sturen, maar door eenvoud van leven en door te proberen in het dagelijkse doen en in kleine dingen Jezus’ voorbeeld na te volgen. Daarnaast stonden de jongeren ook stil bij de vraag wat voor hen het kostbaarste is voor hun geloof en dat geloof een levenslange weg is die je in geleidelijkheid en met vallen en opstaan mag gaan.

Groei
De groep jongeren die maandelijks bijeenkomt varieert in leeftijd van rond de 18 jaar tot rond de 30 jaar. Omdat de groep de laatste tijd is gegroeid, mede door de binding die uitgaat van deelname aan de Wereldjongerendagen, kan de groep zich daarom voortaan naar leeftijd opsplitsen. De ‘jongere jongeren’ en de ‘oudere jongeren’ hebben zo afzonderlijk gesprek en uitwisseling over de thema’s die de middag passeren.

‘Nightfever’
Tenslotte riep bisschop Liesen iedereen op om aanstaande donderdag 21 november biddend samen te komen bij Nightfever in en om de H. Antoniuskathedraal in Breda. De avond begint met een vesperviering om 19.30 uur. Daarna gaan teams de straat op en nodigen mensen uit om een kaarsje aan te steken in de kathedraal. Nightfever biedt mensen een stil moment aan in het drukke leven. Omstreeks 23.00 uur wordt de avond afgesloten met gebed.

Maaltijd en samenzijn
De middag werd afgesloten met een maaltijd en samenzijn. Jongeren die mee willen vieren zijn van harte uitgenodigd. De volgende jongerenvieringen zijn telkens om 15.00 uur op:

  • 15 december (meemaken van de priesterwijding van een Bovendonk student in de kathedraal te Antwerpen)
  • 19 januari (Bovendonk)
  • 16 februari (Goes)
  • 16 maart (Bovendonk)
  • 13 april (Bovendonk)
  • 18 mei (Goes)
  • 15 juni (Bovendonk)

Neem voor meer informatie contact op met E jongerenpastoraat@bisdombreda.nl

 

Andere berichten