Gespreksmiddagen in parochies De Bron en Onze Lieve Vrouw in het Woud. (Jaar van het Gebed)

23 januari 2015

In het kader van het diocesane Jaar van het Gebed organiseren de parochies Onze Lieve Vrouw in het Woud (Wouw) en de Bron (Hoogerheide) gespreksmiddagen over de verschillende gebedsvormen. Dit doen de parochies aan de hand van de korte films die door het bisdom worden gemaakt..

Op donderdag 15 januari vond de eerste bijeenkomst plaats in het parochiecentrum van Hoogerheide. De deelnemers keken samen naar de film over het Onze Vader. Myriam de Jong-Smits, pastoraal werkster, leidde de middag. Diaken Ryan Keetelaar was bij de bijeenkomst aanwezig. “De belangstelling was goed,” vertelt hij. “We waren met 11 personen onder wie enkele jonge vrouwen. Myriam had voor iedereen een boekje gemaakt. Ze opende met een kort gebed. Daarna bekeken we samen de film en bespraken we de vragen die bij de film hoorden. De mensen kregen ook de gelegenheid hun eigen vragen te stellen. Zo vroegen ze naar de achtergrond van de nieuwe tekst van het Onze Vader welke we in de liturgie gaan gebruiken en de precieze betekenis van de verschillende woorden. Deze werden door Myriam vakkundig beantwoord.”

Volgens diaken Keetelaar waren de mensen tevreden over de bijeenkomst. “Het Onze Vader is een gebed dat je in alle tijden en op alle plaatsen kunt bidden.”

De volgende bijeenkomsten (13.30-15.00 uur) vinden plaats op:
Donderdag 12 februari: Wees gegroet (Wouw)
Donderdag 19 maart: Rozenkrans (Hoogerheide)
Donderdag 16 april: Getijdengebed (Wouw)
Donderdag 14 mei Kruisweg (Hoogerheide).

Zondag 1 maart staat in de parochie in zijn geheel in het teken van het Jaar van het Gebed.

  • Bekijk de film over het Onze Vader!
  • Bekijk de film over het Weesgegroet!
    De overige films worden later gepubliceerd op het YouTube-kanaal van het bisdom.

 

Andere berichten