Gesprekken van bisdombestuur en samenwerkingsverbanden op één derde

28 maart 2011

In het bisdom van Breda zijn 21 samenwerkingsverbanden gevormd. In het kader van de diocesane beleidstraject In de duizend gezichten van Uw volk spreekt elk samenwerkingsverband met het bisdombestuur. Inmiddels heeft het bisdombestuur met 7 van de 21 samenwerkingsverbanden een gesprek gehad. Voor de zomer zullen nog 3 gesprekken plaatsvinden, zodat medio 2011 de helft van de gesprekken zijn gevoerd.

Beleidsoriëntaties en beleidsterreinen
De gesprekken gaan over de beleidsoriëntaties op de beleidsterreinen Geloof, Pastoraat, Personeel, Financiën, Gebouwen en Besturen. De afspraken uit dat gesprek verwerkt het samenwerkingsverband in een parochieplan voor het verband.

Voorwerk: kwantitatieve inventarisatie en kwaliteitstoets
Voorafgaand aan de gesprekken met het bisdombestuur brengt het samenwerkingsverband kwantitatief het functioneren van de parochie(s) en de deelname aan het pastoraal aanbod in beeld. Men toetst dit functioneren via het digitaal kwaliteitsmodel aan de belangrijkste diocesane beleidsuitgangspunten. Op basis van de gegevens uit inventarisatie en toets formuleert het samenwerkingsverband de beleidsoriëntaties, die met het bisdombestuur besproken worden.

Gericht werken aan een parochieplan
De afspraken en keuzes ten aanzien van de beleidsterreinen worden na het gesprek schriftelijk aan het verband aangereikt, zodat de parochies gericht een parochieplan kunnen ontwikkelen. Als alle parochieplannen door de bisschop zijn vastgesteld, is het diocesaan beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ voltooid. Het diocesaan beleidstraject werd ingezet om de parochies in een samenwerkingsverband tot maximale samenwerking op de genoemde beleidsterreinen te brengen.

De volgende gesprekken van het bisdombestuur en samenwerkingsverbanden hebben plaatsgehad:

  • Immanuëlparochie Zevenbergen (26 oktober 2010)
  • Lievevrouweparochie Bergen op Zoom (29 november 2010)
  • Vijfheiligenparochie Made (6 december 2010)
  • samenwerkingsverband Oost Zeeuws Vlaanderen (31 januari 2011)
  • samenwerkingsverband Bavel – Ulvenhout – Jeruzalemparochie (14 februari 2011)
  • samenwerkingsverband Boven de Schelde (21 februari 2011)
  • samenwerkingsverband Dongen-Rijen (21 maart 2011)

Op 4 april 2011 vindt het gesprek plaats tussen de Catharinaparochie (Oosterhout) en het bisdombestuur.

 

Andere berichten