Gesprek parochiebestuur Breda-Centrum en bisschop Liesen (1)

14 september 2013

Op donderdag 12 september meldde Dagblad BN/De Stem dat het bestuur van de parochie Breda-Centrum wil terugtreden. Het voornemen van het parochiebestuur om terug te treden is door het parochiebestuur en het bisdom bevestigd. Verdere mededelingen zijn niet gedaan.

Op 6 september ontving mgr. Liesen een brief van pastoor De Koning en in bijlage daarbij een brief van de leden van het parochiebestuur. In de brief van de pastoor wordt aangegeven dat de huidige vier leden van het parochiebestuur hun functie aan de bisschop ter beschikking stellen en terugtreden. De leden van het parochiebestuur vullen op onderdelen de brief van de pastoor aan en lichten hun besluit toe.

De bisschop wil dit besluit respecteren en neemt dit daarom in beraad. De bisschop en het parochiebestuur zullen echter eerst in een persoonlijk gesprek met elkaar spreken over de ontstane situatie en de onderlinge verhoudingen. Dit gesprek zal op korte termijn plaatsvinden.

Lees ook ‘Overleg parochiebestuur Breda-Centrum en bisschop Liesen (2)‘ (bericht d.d. 18 september 2013)

 

Andere berichten