Geslaagde zangdag in Zevenbergen

7 februari 2012

De pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda en de Diocesane Sint-Gregoriusvereniging organiseerden op zaterdag 4 februari de diocesane zangdag in de H. Bartholomeuskerk te Zevenbergen. Ondanks de sneeuw en het slechte weer was de opkomst goed. Iets meer dan 50 personen woonden de dag bij.

Jan Schuurmans, de kerkmusicus van het bisdom, bracht de aanwezigen in herinnering dat drie jaar geleden de zangdag gewijd was aan de Goede Week, Pasen en de Paastijd. In 2010 is de Mis van de heilige Geest van Frans Bullens ingestudeerd. Frans Bullens is de kerkmusicus van de H. Laurentiusparochie in Dongen. “Dit keer gaat het om Hemelvaart en Pinksteren, de feesten waarmee de Paastijd eindigt. In die zin vormt de zangdag de afsluiting van een cyclus,” aldus Schuurmans. Hij overhandigde aan Frans Bullens twee kooruitgaven van antwoordpsalmen die geschikt zijn voor vormselvieringen. Deze zijn door hem getoonzet. Daarnaast presenteerde Schuurmans het lied tot de heilige Geest.

“Het bisdom heeft de opdracht gegeven de antwoordpsalmen te toonzetten,” vertelt Jan Schuurmans desgevraagd. “Dit lag in het verlengde van de Mis van de heilige Geest. Deze compositie omvatte enkel de vaste gezangen van de Mis zoals het kyrie en het gloria. Als aanvulling dienen deze antwoordpsalmen. Het lied tot de heilige Geest is ook bedoeld voor Vormselvieringen. Het gaat hier om een reeds bestaande tekst. Het is een aanroeping van de Geest waarin we Zijn zeven gaven afsmeken, Het lied is gezongen bij de installatieviering van bisschop Liesen,” aldus Schuurmans. “De muziek bij dit lied is van de hand van Frank van Nimwegen, een kerkmusicus die woont en onder meer werkt in Baarle Nassau.

Pastoor De Rooij van de Immanuelparochie verzorgde een inleiding over de betekenis van Pinksteren en Hemelvaart. Tijdens het plenaire gedeelte zongen de deelnemers verschillende psalmen en liederen voor Hemelvaart en Pinksteren. In het middagdeel gingen ze uiteen voor drie werkwinkels. Lambert van Eekelen, kerkmusicus in Zevenbergen en als zodanig gastheer van de dag, liet zien hoe in de gregoriaanse kerkmuziek tekst en muziek op elkaar betrokken zijn. Jan Schuurmans verzorgde een werkwinkel over stemvorming. Hij accentueerde aan de hand van het nieuwe ‘Lied tot de heilige Geest’ het belang van een juiste houding en ademhaling tijdens het zingen. Frans Bullens leerde de vier nieuwe getoonzette antwoordpsalmen voor het Vormsel aan. De organisatoren spraken van een geslaagde dag. “Het is altijd fijn om met een enthousiaste groep muziek te maken,” aldus Lambert van Eekelen.
 

Andere berichten