Geslaagd bezoek bisdom Antwerpen

24 augustus 2007

De staf van het bisdom Antwerpen bezocht donderdag 23 augustus het bisdom Breda. Hun visite was een tegenbezoek voor het bezoek dat het bisdom Breda op 25 maart 2003 in het kader van zijn jubileum aan Antwerpen bracht.

Wederzijdse ontmoeting
Antwerpen en Breda hebben nauwe historische banden. Van 1559 tot 1802 viel West-Brabant onder dit bisdom. Het bezoek stond, zoals vicaris Schoenmakers het uitdrukte, in het teken van ontmoeting, wederzijdse informatie, kennismaking met het gebouw en de kathedraal en gebed. Bisschop Van den Berghe van Antwerpen uitte zijn bijzondere waardering voor bisschop Muskens. Bisschop Van den Berghe wees er ook op dat het waarschijnlijk de laatste keer was dat bisschop Muskens en hij elkaar als residerend bisschop ontmoetten. Beiden gaan binnen afzienbare tijd met emeritaat. Hetzelfde geldt voor de Antwerpse vicaris Van Bosstraeten, die zeer binnenkort aftreedt.

Gezamenlijke uitdagingen
Het bezoek vond in een hartelijke en vriendschappelijke sfeer plaats. Ab Kerssies, hoofd van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda, presenteerde het diocesane beleidsplan In de duizend gezichten van Uw volk. In de uitwisseling bleek dat beide bisdommen voor dezelfde uitdagingen en vragen staan.
Het bisdom Antwerpen groepeert 308 parochies in 48 federaties terwijl het bisdom Breda toegroeit van 93 parochies naar 21 samenwerkingsverbanden. De verschillen worden veroorzaakt door de juridische kaders die de overheid stelt. In België is de parochiële indeling bij wet geregeld en worden de bedienaars van de eredienst door de overheid betaald. Dit beperkt de vrijheid van het bisdom om parochies te reorganiseren.

In het middaggedeelte bezochten de deelnemers aan de uitwisseling het Bredase bisschopshuis en de kathedraal. In kleinere groepen wisselden men informatie uit over de structuur van de dienstverlening, de bestuurscultuur en het werk in parochies.

Andere berichten