Gerard Broekhuijsen overleden

9 december 2015

Op maandag 7 december overleed te Breda Gerard Broekhuijsen. Hij was van 1973 tot aan zijn pensionering in 2005 verbonden aan het Diocesaan Pastoraal Centrum (later Pastorale Dienstverlening) van het Bisdom Breda. Hij is 75 jaar oud geworden.

Het grootste deel van zijn werkzaam leven was hij stafmedewerker liturgie van het Diocesaan Pastoraal Centrum. In 1980 behaalde hij zijn doctoraal-examen in de liturgie. Naast zijn liturgisch werk was hij kort verbonden aan de Dienst Kerkopbouw van het Diocesaan Pastoraal Centrum en functioneerde eveneens korte tijd als directeur/teamleider van het DPC. Broekhuijsen publiceerde in de serie Liturgische Handreikingen brochures over de rol van de acoliet, de lector en de cantor.

Gerard Broekhuijsen was tevens redactielid van het Tijdschrift voor Liturgie. In het decembernummer van 2005 keek hij bij gelegenheid van zijn afscheid terug op zijn loopbaan. Hij vertelde dat hij tijdens zijn studiejaren al bezig was het koorgebed te vernieuwen. “Op de vraag van het bisdom Breda zei ik dus volgaarne ja,” vertelt hij in het interview. “Het was wel pionieren in het begin. Ik begon met trainingen voor lectoren en lectrices. Dat ik beschikbaar was zoemde snel rond en voor je het wist had je handenvol werk” Het betekende dat hij veel moest reizen over provinciale B-wegen in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen, soms onder barre weeromstandigheden. “Je had geen mobieltje om te bellen of er door het slechte weer wel iemand kwam,” zegt hij in het interview.

In het interview keek Broekhuijsen die bekend stond als een kritisch denker terug op de liturgische vernieuwing en signaleerde positieve ontwikkelingen. “Mensen verdiepen zich nog steeds vanuit een grote verantwoordelijkheid voor hun parochiële liturgie….Positief is ook het organiseren van vormselvieringen per regio. Hier is ook de chrismaviering een boeiende diocesane gebeurtenis waar men van alle kanten naar toe komt.”

Gerard Broekhuijsen was gehuwd en had drie kinderen. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 12 december om 11.00 u. in de Mariakerk aan het Mariaplein in Breda
 

Andere berichten