Gepensioneerd pastoraal werker P.J. (Peter) Osendarp overleden

2 februari 2021

Op zondag 10 januari 2021 is te Breda overleden gepensioneerd pastoraal werker P.J. (Peter) Osendarp. Hij werd geboren op 20 december 1941.

Op 1 januari 1997 is Peter Osendarp in dienst gekomen van het Bisdom Breda als pastoraal werker voor het arbeidspastoraat in het toenmalige dekenaat Roosendaal. Daarvoor had hij ruime ervaringen opgedaan als pastoraal-missionair werker in andere bisdommen en in meerdere landen. In de periode dat hij voor ons bisdom werkte werd het arbeidspastoraat ondergebracht in de diocesane dienstverlening. Peter Osendarp heeft van harte die verandering ondersteund. Hij had bijzondere affiniteit met de land- en tuinbouw. Hij toonde een grote betrokkenheid op dit terrein en stimuleerde het maatschappelijk debat over de toekomst van deze sector.

Op 1 december 2006 ging Peter Osendarp met pensioen. Na zijn pensionering is hij zich als vrijwilliger blijven inzetten voor de Kerk, onder andere in de H. Mariaparochie van Etten-Leur. Wij zijn Peter Osendarp dankbaar voor zijn inzet in ons bisdom.

De uitvaartdienst werd in besloten kring gevierd op dinsdag 19 januari in uitvaartcentrum Zuylen, Breda.

 

Peter Osendarp tijdens zijn afscheidsrede in 2006

Andere berichten