Geloofsgesprek Pinksterestafette in Oosterhout

18 juni 2020

Het Pinkstervuur van de Pinksterestafette brandde een week lang in Oosterhout. Eerst bij de kloosters in de Heilige Driehoek en vervolgens in de heilige Catharinaparochie waar buiten Oosterhout ook de parochiekernen van Oosteind en Dorst toe behoren.

Op Sacramentsdag (14 juni 2020) stond het Pinkstervuur tijdens de eucharistieviering voor de Paaskaars op het priesterkoor van de basiliek van Sint Jan de Doper. Tijdens de viering stond pastoor Han Akkermans stil bij de betekenis van de Pinksterestafette. Na de viering brachten pastoor Akkermans en diaken Peter Hoefnagels het Pinkstervuur naar Raamsdonk naar de H. Elisabethparochie in Raamsdonksveer.

Miek van Erp was nauw betrokken bij de Pinksterestafette. Ze is koster in de Oosterhoutse basiliek. “Het was jammer dat er zo weinig mensen bij deze viering konden zijn,” meent ze. “De Covid-maatregelen zijn helaas noodzakelijk. Wel ben ik blij dat er weer vieringen zijn. Hoe mooi ook, het is toch anders dan een viering op de televisie. Ik heb het echt gemist. De Kerk betekent heel veel voor mij. Het bezig zijn in de basiliek betekent voor mij een vorm van meditatie.” Miek van Erp licht dit toe. “Onlangs is mijn man overleden. Voor zijn sterven zei hij dat ik mijn vrijwilligerswerk moest blijven doen. Na de uitvaart heb ik me weer gemeld en heb ik mijn kosterswerkzaamheden weer opgepakt. Kort daarna kwam de coronacrisis en werd ik op mezelf teruggeworpen. Gelukkig is onze parochie door films en gebedsvieringen steeds actief gebleven en zo ben ik uit mijn isolement gehaald.”

Van Erp nam ook deel aan het geloofsgesprek: “Dat was heel plezierig. We hebben onder leiding van pater Marc Lindeijer echt over het geloof kunnen spraken. Hij vroeg wat ons bezielt en waar wij steun ondervinden van ons geloof. Pastoor Han Akkermans was erbij en maakte notities. Aan de hand van ons gesprek heeft hij de geloofsbrief opgesteld en deze naar alle deelnemers toegestuurd. Hij heeft ons gesprek goed samengevat en onze gevoelens erg mooi verwoord,” aldus Miek.

Miek van Erp tijdens de Pinksternoveen van de H. Catharinaparochie. Screenshot: H. Catharinaparochie

 

Volg de Pinksterestafette via de weblog. De eerstvolgende wisselplaats is in de H. Augustinusparochie.

Andere berichten