Geloofsgesprek over roeping

20 april 2010

Bisschop Van den Hende heeft pastorale beroepskrachten in het bisdom uitgenodigd voor de bijeenkomst in het bisschopshuis in het kader van roepingenzondag en het jaar van de priesters. De bijeenkomst, die daags na roepingenzondag plaatsvindt op maandag 26 april en werd aangekondigd in de Programmagids van het bisdom, wil deze keer vooral uitnodigen tot onderling gesprek.

“Ik verwacht dat het samen spreken over Gods roepstem en over onze antwoorden een extra impuls kan geven aan het roepingenpastoraat in de parochies en instellingen van ons bisdom,” schrijft de bisschop in zijn uitnodiging aan de beroepskrachten.

Na een korte inleiding over roeping en geroepen worden (in het licht van de heilige Schrift en van kerkelijke documenten), zal een start worden gemaakt met een geloofsgesprek. Wat betekent voor mij het besef om als mens geroepen te zijn door God? Ben ik in staat om in mijn pastorale werk met mensen het gesprek aan te gaan over Gods roepstem in hun leven? Welke bijbeltekst(en) voeden mij als geroepene, en geven mij richting om antwoord te geven op de roepstem van de Heer in mijn eigen leven?

Andere berichten