Geloofsgesprek op tv met Vincent de Haas

12 juni 2012

Op zondag 17 juni 2012 zendt de Omroep RKK voorafgaand aan de eucharistieviering een geloofsgesprek uit met diaken Vincent de Haas, als diaken verbonden aan de H. Willibrordusparochie te Teteringen en enkele parochies in Breda. Daarnaast is hij staflid van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.

Diaken De Haas is betrokken bij de Beweging van Barmhartigheid. Deze beweging gaat uit van de fraters van Tilburg en is geïnspireerd door de spiritualiteit van de H. Vincentius a Paulo. Diaken De Haas gaat in op zijn betrokkenheid bij deze Beweging en legt een band met de sociale leer van de Kerk.

Dit geloofsgesprek is opgenomen in de reeks geloofsgesprekken vanuit het bisdom van Breda over de sociale leer van de Kerk.

Het geloofsgesprek wordt uitgezonden op Nederland 1 en begint om 10.10 uur. Hierna volgt de eucharistieviering vanuit de H. Michaelkerk te Breda om 10.30 uur.
 

Andere berichten