Geloofsgesprek met Sophie van Bijsterveld en bisschop Van den Hende (sociale leer van de Kerk)

2 augustus 2011

Op zondag 31 juli stond de uitzending van het geloofsgesprek op tv in het teken van de sociale leer van de Kerk. De uitzending van de eucharistieviering kwam uit een parochiekerk in het bisdom van Rotterdam. In het voorafgaande geloofsgesprek kwamen bisschop Van den Hende aan het woord, als nieuwe bisschop van Rotterdam, en Sophie van Bijsterveld. Zij is bijzonder hoogleraar Religie, Rechtsstaat en Samenleving en CDA-eerste Kamerlid en woonachtig in het bisdom van Breda.

Staan in de samenleving
Bisschop Van den Hende: “Het geloof heeft niet alleen in het kerkgebouw een plaats, maar als gelovige sta je ook in de samenleving. Dat betekent dat het van invloed is op wat je denkt en wat je zegt over de concrete inrichting van de samenleving. Eredienst aan God gaat samen met eredienst aan de naaste. Het geloof heeft directe gevolgen voor je daden. De apostel Jakobus zegt: als je geloof hebt laat me dan je daden zien,” aldus de bisschop.

Als je hart vol is van waar het evangelie over gaat en je hart gevoed wordt door wat in Jezus’ hart leeft, dan kun je niet anders dan werken aan rechtvaardigheid en barmhartigheid voor jezelf en voor anderen, en in structuren van arbeid, zorg, onderwijs en politiek, aldus de bisschop in het geloofsgesprek.

‘De goede vragen stellen’
Sophie van Bijsterveld: “Een van de dingen waar het geloof en ook het ‘Compendium van de sociale leer van de Kerk’ je voortdurend op wijst is dat het van belang is de vraag te stellen: waar gaat het ook alweer om?” Dat is ook het geval bij politiek bedrijven, vertelt ze: “Waar gaat het ook alweer om? Politiek is geen doel op zich, maar staat ten dienste van de samenleving en ten dienste van de burger, ten dienste van de menselijke persoon.”

Van Bijsterveld: “De menselijke persoon is het fundament en het doel van het politieke leven, zegt het Compendium. Als je dat zo leest, klinkt dat heel vanzelfsprekend. Iedereen is het daar zo mee eens dat je er gewoon overheen leest. Maar als je erbij stil staat is het een heel belangrijke boodschap. Iets dat je voortdurend moet thematiseren. Het is van groot belang om steeds het vizier te houden op het algemeen welzijn, het algemeen belang, het ‘bonum commune’.”

Voor elke generatie
Het ‘Compendium van de sociale leer van de Kerk’ is niet alleen waardevol voor gelovigen zelf, maar ook voor niet-gelovigen, stelt Van Bijsterveld, omdat het Compendium je uitdaagt om de goede vragen te stellen. “Het christelijk geloof en de Kerk hebben een ongelooflijk rijke traditie van eeuwen. De Kerk is toch ook altijd in staat geweest om elke generatie opnieuw ook weer inspiratie aan mensen te bieden.”

  • Voor de uitzending van het geloofsgesprek klik hier
  • Lees ook het weblog Leo Fijen over het geloofsgesprek, klik hier

Leo Fijen in gesprek met Sophie van Bijsterveld.

 

Andere berichten