Geloofsgesprek met pastoraal werker Han Geppaart (Omroep RKK)

8 april 2013

Op zondag 14 april verzorgt Omroep RKK de uitzending van de eucharistieviering vanuit de kerk van de H. Aartsengel Michaël te Breda. Bisschop Liesen is de hoofdcelebrant. Voorafgaand aan deze viering is een geloofsgesprek met Han Geppaart, pastoraal werker in de Vijf Heiligenparochie te Made.

Han Geppaart is een bezield mens. Van huis uit trouw katholiek werd hij rond 1990 op een bijeenkomst van de Charismatische Vernieuwing op een bijzondere wijze geraakt. Hij voelde Gods liefde en wist vanaf dat moment dat God geen onpersoonlijke kracht is maar Iemand. Deze ervaring was het begin van een geloofsweg die hem ertoe bracht theologie te gaan studeren, ontslag te nemen als docent bedrijfseconomie aan de H.E.A.O. te ’s-Hertogenbosch en aan de slag te gaan als pastoraal werker. Enthousiast vertelt hij over zijn huidige leven en roeping.

Uitzending op Nederland 2
10.10 uur: Geloofsgesprek met Han Geppaart, pastoraal werker in de Vijf Heiligenparochie te Made
10.30 uur: Uitzending van de eucharistieviering met mgr. Liesen

 

Andere berichten