Geloofsgesprek met kapelaan Van Velthoven over jongerenwerk

26 februari 2017

“Het belangrijkste is het gewoon te doen, breng jongeren bij elkaar en geef ze ook verantwoordelijkheid. Als Christus wil dat de jongeren bij elkaar komen, moeten wij dat faciliteren.” Op zondagochtend 26 februari vertelt kapelaan Jochem van Velthoven in het Geloofsgesprek bij Leo Fijen over het jongerenwerk in de parochies van de regio Alphen-Gilze.

Van Velthoven is werkzaam in deze parochies en richtte samen met enkele jongeren in september 2016 de jongerengroep LEF op. “LEF is het Hebreeuwse woord voor ‘moed’. Je moet als jongere lef hebben om te getuigen van je geloof,” legt hij uit. “En het staat voor life, event, faith. We verbinden leven en ‘events’ en geloof met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan een viering in de kerk, een korendag, of samen het bos in en een parcours afleggen. We komen vanuit de kerk samen, maar het hoeft niet altijd in de kerk te zijn.”

Een in het oog springend ‘event’ zijn de Wereldjongerendagen (WJD). “Het is belangrijk de jongeren serieus te nemen. Ze geloven misschien op een andere manier dan wijzelf. Hebben we de ruimte om samen op weg te gaan, samen het geloof te ontdekken?” vertelt de kapelaan. “Ik ben nu een aantal keren mee geweest naar de WJD. De ontmoeting met jongeren uit andere landen met hun geloof is enorm verrijkend. Ik merk dat we de toekomst van de Kerk open moeten houden. De Kerk is springlevend. Op een aantal plekken in het bisdom is vanuit de vreugde en het enthousiasme van de WJD een jongerengroep van start gegaan, weet ik.”

Kapelaan Van Velthoven spreekt graag van ‘pareltjes’. Hij ziet ‘pareltjes’ van geloof gebeuren: “We hoeven het bij wijze van spreken maar ‘aan te tikken’ in de parochies en het komt tot bloei. Wat we aanraken, daar ontstaat iets. Kwetsbaar, dat klopt. En of ik het zelf ook zie opgroeien is een tweede. Maar dat is niet belangrijk. Het gaat erom dat ik mensen bij God mag brengen en hoe die weg loopt, dat weet alleen Hij.”

En hij benadrukt het gebed van de gemeenschap: “Het is belangrijk om te bidden voor het welslagen van het jongerenpastoraat, dat jongeren hun hart mogen openen voor Christus. Het is belangrijk dat parochianen ervoor bidden. We hebben dat bewust gevraagd, telkens in de vieringen. Parochianen zeiden dan: ‘We zien geen jongeren.’ Maar nu is er, hoewel nog kwetsbaar, een groep. We moeten bouwen aan het jongerenpastoraat in het geloof, dat als Christus wil dat de jongeren bij elkaar komen, dat ze dan ook komen.”

2017-02-26 JochemVanVelthoven_1_500pix

Andere berichten