Geloofsboekjes voor parochies en geloofsgemeenschappen bisdom Breda

8 september 2008

Deze maand ontvangen alle parochies en geloofsgemeenschappen c.q parochiekernen in het bisdom Breda een display met geloofsboekjes. Zij ontvangen deze week een brief waarin de verzending wordt aangekondigd. De displays ‘geloven op zakformaat’ zijn gemaakt om een plek te krijgen in de kerk.

‘Geloof voorop’

De geloofsboekjes zijn gemaakt in het kader van het beleidstraject In de duizend gezichten van Uw volk. Bisdombreed worden parochies gevraagd te komen tot maximale samenwerking op het gebied van pastoraat, personeel, financiën, gebouwen en besturen. Bij dit alles geldt: het geloof voorop. De geloofsboekjes en de displays willen daartoe een stimulans zijn.
 
Er zijn acht geloofsboekjes gemaakt:
  • geloven in Jezus Christus
  • gebed
  • eucharistie
  • geloven
  • de Bijbel
  • daden van geloof
  • lijden en geloof
  • het boze dat ik niet wil…
‘Geloofsboekjes’
Elk geloofsboekje beschrijft het onderwerp vanuit het thema geloof. Zo zegt het geloofsboekje over de Bijbel dat we vele wegen kunnen gaan met de Bijbel. De één ervaart de Bijbel vooral als een mooi kunstobject. Een ander bestudeert de Schrift als historisch boek, of als literair fenomeen. “Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent dat de Bijbel het geloof van mensen vertelt, en het woord van God bevat. Met de Bijbel in de hand kun je je gaandeweg de vraag stellen: wat verlang ik? En: wat wil God nu tegen mij zeggen?” zegt het boekje. Telkens wordt in korte paragrafen uitgewerkt wat geloof te zeggen heeft over het onderwerp.
 
Colofon
Verschillende mensen uit het bisdom werkten mee aan de boekjes als auteur: bisschop Van den Hende, vicaris-generaal V. Schoenmakers, diaken V. de Haas, diaken P. Hoefnagels, M. Meul, A. Tuytelaars, deken P. Verbeek.
Voor het fotomateriaal werd onder meer gebruik gemaakt van foto’s van R. Mangold en J. Wouters.
 
2009: nieuwe serie
In 2009 wordt een nieuwe serie boekjes gemaakt voor de displays. De displays worden niet meer bijgemaakt.
 
 

Andere berichten