Geloofsboekjes positief ontvangen

19 september 2008

Deze week hebben parochies en geloofsgemeenschappen c.q. parochiekernen in het bisdom Breda de eerder aangekondigde displays met geloofsboekjes ontvangen. Op deze pagina staan de downloads van de boekjes.

Direct nadat de displays waren aangekondigd (zie het bericht Geloofsboekjes voor parochies en geloofsgemeenschappen bisdom Breda) kwamen de eerste positieve reacties binnen.
“Al meteen vroeg een parochie drie displays aan voor de twee ingangen van de kerk en het parochiesecretariaat, maar we kunnen dat helaas niet bieden,” vertelt communicatieregisseur Daphne van Roosendaal. “We hebben de aantallen displays afgestemd op het aantal parochies en geloofsgemeenschappen in het bisdom.”
Daarnaast ontvingen de drie dekenaten van het bisdom en de Priester- en diakenopleiding Bovendonk een display.

De geloofsboekjes zijn gemaakt in het kader van het beleidstraject In de duizend gezichten van Uw volk, waarin parochies worden gevraagd om te komen tot maximale samenwerking. Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben daarom geen display ontvangen. Zij kunnen wel de boekjes bestellen via het secretariaat van het bisdom T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl.

Volgend jaar verschijnt er een nieuwe serie geloofsboekje voor de displays.

Verschillende mensen uit het bisdom werkten mee aan de boekjes als auteur: bisschop Van den Hende, vicaris-generaal V. Schoenmakers, diaken V. de Haas, diaken P. Hoefnagels, M. Meul, A. Tuytelaars, deken P. Verbeek.
Voor het fotomateriaal werd onder meer gebruik gemaakt van foto’s van R. Mangold en J. Wouters.
 

Andere berichten