Geloofsbelijdenis en eed van trouw diakenkandidaat Egbert Bornhijm

16 september 2009

Op weg naar de diakenwijding legde Egbert Bornhijm (1960) op dinsdag 15 september de geloofsbelijdenis en de eed van trouw aan het geloof van de Kerk af. Hij deed dit in aanwezigheid van zijn vrouw en collega’s tijdens een eucharistieviering in de kapel van het bisschopshuis.

Bisschop Van den Hende zal Egbert Bornhijm op zondag 8 november in de St. Quirinuskerk te Halsteren wijden tot permanent diaken van het bisdom Breda. De viering begint om 10.30 u.

Egbert Bornhijm volgde het tweejarige voorbereidingstraject tot de wijding aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk. Hij is als pastoraal werker verbonden aan de Sint Christoffel parochie in de regio Halsteren.

College ‘Roeping’
Bornhijm volgde in de voorbereidingsperiode een serie colleges over roeping van bisschop Van den Hende. In dit kader maakte Bornhijm een werkstuk over Roeping waarin hij zijn eigen roepingsgeschiedenis beschrijft. Hij ontdekte dat het initiatief van zijn roeping bij God ligt. Hij zegt: “Niet roeping ‘heb ik’ (dat komt van mij) maar roeping onderga ik (het is God die mij roept). In hun antwoorden stellen de geroepenen zich open voor hun oorsprong en hun bestemming: Heer, hier ben ik! Spreek, uw dienaar luistert.”

Roepingsverhalen
“In de colleges lazen we verschillende bijbelse roepingsverhalen”, vertelt Egbert Bornhijm. “Daarbij vroegen we ons af wat het belang van deze verhalen is voor het verstaan van je eigen roeping. Daarnaast keken we naar de voorwaarden van toerusting en vorming die de Katholieke Kerk stelt aan het ambt van diaken en priester. Voor de diakenkandidaten zijn deze opgenomen in het Directorium voor Permanent Diakens. De geroepene staat in dienst van God ten dienste van het heil van mensen. Als het om míj gaat, word ik een obstakel tussen God en de mensen. Als het om God gaat, word ik dienstbaar aan Zijn boodschap.”

Veranderd
“Ik heb het college ‘Roeping’ als zeer waardevol heb ervaren,” zegt Egbert. “Het sloot goed aan bij mijn weg naar het diaconaat. Het is goed om nieuw ontdekte waarden onder woorden te brengen, dat geeft niet in de laatste plaats mijzelf veel duidelijkheid. Het betekent dat zowel mijn verstaan van de Bijbel als mijn omgang met de Kerk sterk is veranderd. Bijbelse waarheid en kerkelijke geloofstraditie hebben ons veel meer te bieden dan de waan van de dag of de aspiraties van de moderne maatschappij.”

Motieven uitzuiveren
Reflecterend op hun roeping zuiveren de studenten hun motieven uit. Egbert Bornhijm: “Het uitzuiveren is het ‘ondergaan’ van je roeping. De Schrift, alsook de Kerk is niet wat ík ervan maak, maar wat door de eeuwen heen wezenlijk is gebleken. Al snel schrijf je je eigen schrift en bouw je je eigen kerk. Zaak is om dat om te draaien: het Woord van God schrijft en bouwt.”

“In Jezus Christus kunnen we ons geborgen weten. In Hem worden we als geroepenen aan de wereld teruggegeven. Tot opbouw van de gemeenschap van de Kerk, tot eer van zijn Naam.”

 

Andere berichten