Geloof komt uit het hart: bisschop Liesen in ‘Leven met God’ (Radio Maria uitzending gemist)

9 mei 2014

Op woensdag 7 mei was bisschop Liesen te gast in het Radio Maria programma ‘Leven met God’. Via internet is de uitzending te beluisteren via Radio Maria uitzending gemist. Getuigen en geloven hoort bij elkaar, geeft de bisschop in het gesprek aan. “Als je werkelijk gelooft, moet je dat niet onder stoelen of banken steken. Wat is geloof als je het niet leeft in daden. Daarover spreekt ook de Jakobusbrief. Je moet getuigen en geloven dus niet willen opsplitsen.”

Nieuwe evangelisatie
“Nieuwe evangelisatie is een begrip dat vooral klinkt sinds het Tweede Vaticaans Concilie. Maar het is zo oud als de Kerk is. Evangelisatie en nieuwe evangelisatie is wat de Kerk ís. De Kerk leeft met de Verrezen Heer. Dat is de Blijde Boodschap die ze uitdraagt en dat is evangelisatie.”

“Als je vraagt naar nieuwe evangelisatie als ‘agenda’ van de Kerk, dan zie je dat er sinds het Tweede Vaticaans Concilie meer aandacht voor komt. Je ziet dat er een focus op komt, omdat het nodig is in onze tijd om expliciet aandacht te geven aan nieuwe evangelisatie. Door de grote secularisatie die op gang kwam, is het nodig geworden evangelisatie expliciet op de agenda te zetten, omdat vanzelfsprekendheden in Kerk en geloof zijn weggegleden.”

“Het vraagt vandaag een echte keuze om voor je geloof uit te komen. Maar ik voeg er aan toe dat geloven altijd is: ervoor uitkomen dat je gekozen hebt voor God, en dat Hij allereerst voor ons gekozen heeft. In sommige situaties is dat makkelijker dan in andere. In onze tijd is het duidelijk een inspanning, die nodig is.”

‘Wees niet bang’
“Van paus Johannes Paulus II, die op 27 april heilig werd verklaard, herinner ik me vooral dat hij zei: wees niet bang. Dat is een echo van de woorden die Jezus het vaakst gebruikt: wees niet bang, vrees niet. Daar staat niet: wees niet bang om voor je geloof uit te komen, maar gewoon: wees niet bang. In het evangelie wordt beschreven dat Jezus met de leerlingen op het meer van Genezaret is. De leerlingen zijn bang voor de storm, maar Jezus, die de storm stilt, is zonder angst. Niet bang zijn, in de woorden van Johannes Paulus II, benadrukt dat je mag groeien in geloof. Stel je een drukke winkelstraat voor. Een kind op de armen van zijn vader is gerust, is niet bang. Sta zo in het leven dat je weet: God zorgt voor mij, Hij is onze Vader. De leerlingen leven nog te weinig vanuit dat besef. Jezus wil hen daartoe brengen. Dat God voor ons zorgt, wil niet zeggen dat Hij alle pijn wegneemt, maar wel dat je niet bang hoeft te zijn. Er kan je heel veel overkomen en dat kan menselijk heel zwaar zijn, en toch: er is God die voor je zorgt.”

Borstbeeld van de heilige paus Johannes Paulus II in de kathedraal van Breda. Het borstbeeld werd gemaakt door gemaakt door Jan Tolboom uit Leusden. (Foto: Bisdom van Breda)

Geloof komt uit het hart
“Het is een realiteit in Nederland dat geloof wordt gezien als iets voor de privésfeer, maar dat is een reductie van wie wij zijn als mensen. Als we onze werkelijke, in het hart gedragen waarheid alleen maar voor onszelf uitspreken, dan leven we niet echt. Het is wel een ervaring van veel diepgelovige mensen dat ze moeite vinden om in het publieke leven voor hun geloof uit te komen. Anderzijds zie ik ook veel mensen die op eenvoudige wijze hun geloof leven, die eenvoudig zijn wie ze zijn en dan wordt dat ook aanvaard. Het is authentiek en dat wordt gerespecteerd. Zij zijn authentieke boodschappers van het geloof en zijn belangrijk voor de nieuwe evangelisatie. Geloof komt uit het hart en je mag laten zien wat het met je doet.”

Leven met God
“Iedereen die gelooft, en ik doe dat zelf ook, moet zich van tijd tot tijd de vraag stellen: hoe zou mijn leven zijn als ik niet geloofde? Wat zou er anders zijn in mijn leven? Doe ik de dingen anders, zeg ik de dingen anders? Die vraag houdt ons bij Christus en de nieuwe evangelisatie. Geloven is leven met God. Als ik weet dat God bij mij is, doe ik de dingen anders en zeg ik ze anders, want Hij staat naast mij. Werkelijk leven met God, verandert de manier waarop ik leef. Ik herken bij mezelf ook de momenten, waarop dat besef zwakker is, en waarvan ik dan later als ik erop terugkijk denk: nou, daar mag ik vergeving voor vragen. Maar het is een realiteit in je leven, dat je leeft met God. Dat je leven een antwoord is op wat God in je hart heeft gelegd. Dat is nodig voor nieuwe evangelisatie, dat wat je zegt en doet echt overeenkomt met wat er leeft in je hart.”

Een authentieke herder
“We zien in Nederland en daarbuiten een geweldige respons op de woorden en daden van paus Franciscus. Ik denk dat mensen proeven, dat wat hij doet en zegt authentiek is. De dag na zijn pauskeuze trok hij zijn beurs om te betalen voor het hotel waar hij had overnacht. Hij deed dat heel gewoon, zonder nadenken. De hele wereld wist toen: deze man speelt niet, dit is hij. Met zijn houding raakt hij mensen. Paus Benedictus XVI was een eminent theoloog en dat klonk door in wat hij zei en deed. De huidige paus is ook leraar natuurlijk, maar hij is vooral een herder die zorg heeft voor zijn schapen. De afbeelding van de Goede Herder staat op zijn borstkruis. Herder is wat hij allereerst is. Dat is authentiek.”

Je leven verandert
(De interviewer vraagt de bisschop naar zijn priester zijn.) “Ik ben dit jaar 30 jaar priester. Als ik terugdenk, is dat iets wat gegroeid is. Mijn roeping was niet een donderslag bij heldere hemel, maar is gegroeid. Het werd een rotsvaste overtuiging en een steeds meer ervaren dat Christus er is, en dat je met Hem kunt leven. Zodanig dat je je niet meer voor kunt stellen dat je Hem niet zou kennen. Je krijgt andere interesses en gaat tot je verbazing vaststellen dat je dingen doet die je anders niet deed. Bijvoorbeeld het verlangen om te bidden. Dat gebed een grotere plaats krijgt in je leven. Ergens verbaast je dat, maar het komt van binnenuit. En dat je het mist, als er door omstandigheden iets tussenkomt. Je leven verandert werkelijk. In het contact met mensen word je gevoeliger voor wat Christus in hen doet en bewerkt. Je krijgt een nieuw contact met mensen, dat over het sociale heen gaat. En je maakt mee dat de vonk overspringt, dat je contact krijgt met mensen op precies dat niveau dat God er is in zijn leven of haar leven, in jóuw leven, en hoe goed dat is. Als je dat deelt met elkaar, raak je niet iets kwijt, maar wordt het alleen maar meer en versterkt.”

Christus
“Bij mijzelf weet ik dat dit is gegroeid op de weg naar mijn priesterwijding. Het vertrouwen is er dan, dat je er bent voor Christus, voor de mensen. Je gaat naar waar het nodig is en je probeert je te plooien naar waar Christus wil dat je gaat. Dat is geen carrièreplanning, maar je mag steeds ingaan op de nieuwe situatie die je ontmoet in de wereld. Daar heb je contact met mensen die geloven en mensen die niet geloven. En ook die laatsten hebben een verlangen in hun hart. Daarom: ben wie je bent als gelovige. Forceer niets. Je mag en moet getuigen, maar hoeft niet te overtuigen. Hun geloof moet niet afhangen van mijn of jouw getuigenis, maar van Christus. Hun geloof is een antwoord daarop. Ze kunnen Christus op het spoor komen door je getuigenis, maar de echte overtuiging moet komen van het persoonlijke contact met Christus. God heeft ons geschapen als mensen met vrijheid.”

In de vernieuwde roepingcampagne www.roeping.nu staat de persoon van Christus centraal en het thema ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’. Foto van het mozaïek in de Grote Kapel van Bovendonk. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten