Geloof in kunst Oosterhout

11 september 2012

Voor het vijfde jaar op rij organiseerde het bisdom van Breda op de vooravond van de Open Monumentendag, op vrijdagmiddag 7 september, een bijeenkomst rond Kerk en kunst onder het motto ‘Geloven in Kunst’. Dit jaar vond deze plaats in de Sint Jansbasiliek te Oosterhout. De middag was bedoeld voor gastheren en gastvrouwen van kerkgebouwen in het bisdom van Breda. Er waren ongeveer 50 deelnemers.

Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers en diaken Frank van Gerwen begeleidden de middag. Namens de H. Catharinaparochie fungeerde Dré Damoiseaux als gastheer. Vicaris-generaal Schoenmakers en diaken Van Gerwen verzorgden de inleidingen. Vicaris Schoenmakers benadrukte dat het op deze middagen steeds gaat om gelovig naar kunst te kijken. “Kerken herbergen veel kunst. Beeldhouwers, architecten, goud- en edelsmeden hebben hun articiteit gebruikt om uitdrukking te geven aan geloof. Hier willen we de vinger achter krijgen.”

Diaken Frank van Gerwen stond stil bij de betekenis van de pelikaan in de iconografie. Dit dier komt voornamelijk in de rooms-katholieke kerkelijke kunst voor. In de mythologie wekt hij jongeren tot leven door hun zijn bloed te geven. De band met Christus’ offerdood aan het kruis is dan snel gelegd. Vicaris-generaal Schoenmakers ging met name in op de symbolen van de vier evangelisten. Na de inleidingen maakten de deelnemers een wandeling rond de kerk. Waar Vicaris Schoenmakers en Frank van Gerwen stil stonden bij de betekenis van de afbeeldingen, legde Dré Damoiseaux de geschiedenis van de kerk uit

Basiliek
De kerk van de H. Johannes de Doper te Oosterhout draagt sinds 1977 de titel basiliek. Deze eretitel werd in dat jaar toegekend omdat de parochie in dat jaar 700 jaar bestond. Aanvankelijk was de parochie in handen van de geestelijke ridderode van de tempeliers. Na de opheffing van deze ridderorde in 1312 kwamen de rechten in handen van de johannieters. Rond 1473 begon men met het huidige gebouw. In 1519 is men gestart met de bouw van de huidige toren. Door geldgebrek is hij nooit afgebouwd. In 1880 is de kerk gerestaureerd en uitgebreid. De basiliek heeft talloze kunstschatten waaronder het hoofdaltaar van Oosterhoutse kunstenaar Niel Steenbergen (1911-1997). Dit altaar stond vroeger in het kleinseminarie Ypelaar.

 

Andere berichten