Geloof in kunst in de H. Trudokerk

30 september 2014

Op vrijdagmiddag 26 september vond de jaarlijkse bijeenkomst ‘Geloof in kunst’ plaats in de kerk van de H. Trudo te Zundert. De bijeenkomst, waaraan een vijfentwintigtal mensen deelnam begon in het Grand Café-Brasserie ‘bij de nonnen’, het voormalige klooster van de Zusters Franciscanessen van Mariadal.

‘Geloof in kunst’ is een jaarlijkse bijeenkomst in het najaar rond Open Monumentendag en wil gastheren en gastvrouwen die openstelling van kerken en kapellen tot taak hebben ondersteunen bij het duiden van de artistieke waarde en hen toerusten voor het voeren van een geloofsgesprek met bezoekers die daarvoor openstaan.

Emeritus-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers, die de bijeenkomst leidde, heette allen welkom en gaf het woord aan Pastoor Frans Verheije. Pastoor Verheije hield een inleiding over de eerste kerk in (Groot) Zundert en over de huidige kerk van de H.Trudo, die gebouwd is in 1927 door architect Jan Stuyt.

Vincent Schoenmakers verzorgde een power-point presentatie over de Zundertse kerk en ging met name in op de beelden van engelen, boodschappers van God, deurwachters, vaak staande aan het begin en het einde van het leven. Na de pauze brachten de aanwezigen een bezoek aan de kerk. Bij dit bezoek kwam naast de artistieke ook de gelovige dimensie van de kunstschatten aan de orde. In twee rondgangen werden belangrijke voorwerpen in de kerk belicht en besproken vanuit geschiedenis, kunst en geloof. De middag werd afgesloten met een drankje in het voormalige zusterklooster. Bij het weggaan zei iemand: “Bedankt, je gaat nu heel anders kijken naar al die mooie dingen in de kerk.”

In de Heilige Trudokerk bevinden zich belangrijke kunstwerken die afkomstig zijn uit de Sint Michielsabdij te Antwerpen. Deze premonstratenzerabdij werd in de Franse tijd (1796) opgeheven en de volledige inboedel van de kerk verkocht. Het kerkbestuur van de parochie van Zundert kocht onder andere biechtstoelen en altaarstukken uit straalkapellen van de kerk zoals de marmeren omlijsting en het retabel van de Onze Lieve Vrouwekapel, een retabel uit de Herman Jozefkapel en de omlijsting van het hoogaltaar. Deze kunstwerken worden toegeschreven aan kunstenaars uit de Antwerpse Quellinusfamilie.

 

Andere berichten