Geloof in kunst 2013: H. Maria Magdalenakerk te Goes

24 september 2013

Ongeveer 45 kerkgidsen en andere belangstellenden kwamen vrijdag 20 september bij elkaar in de H. Maria Magdalenakerk te Goes voor de bijeenkomst ‘Geloof in kunst’. Deze wordt jaarlijks door het bisdom van Breda georganiseerd.

Pater Damiaanparochie parochiekern Goes
Vincent Schoenmakers, emeritus vicaris-generaal van het bisdom, en diaken Frank van Gerwen tekenden voor de inhoud. “De middag vond plaats in de Pater Damiaanparochie in de parochiekern Goes. Namens deze parochie heette Jan van den Hondel ons welkom. Daarna volgden twee centrale presentaties,” vertelt Vincent Schoenmakers. “Diaken Van Gerwen ging in op de betekenis van het begrip ‘Lichaam van Christus’. In zijn inleiding liet hij zien dat geloven in God niet iets abstracts is maar dat Hij tastbaar en voelbaar onder ons aanwezig is. Hij liet zien hoe deze tastbaarheid in de vroeg-christelijke en moderne kunst haar sporen heeft nagelaten.”

Maria Magdalena
Vincent Schoenmakers vervolgens ging in op de persoon van Maria Magdalena. “Zij is sinds de dertiende eeuw de patroonheilige van de kerk en de stad Goes. Ik heb laten zien hoe men vanaf de vroege Kerk de personen in het gezelschap van Jezus Christus vereerde. Maria Magdalena speelt een prominente rol in het Evangelie. Ze was afkomstig uit Magdala, een plaats aan het meer van Galilea.”

“In het Lucasevangelie lezen we dat Jezus zeven duivelen uit haar had gedreven (Lc. 8, 2) en dat zij voortdurend met andere personen met Jezus meetrok. Zij staat onder het kruis en is in het Johannesevangelie de eerste die Jezus na de verrijzenis ontmoet. Zij denkt dat Hij de tuinman is (Joh. 20, 11-18). In de kerkgeschiedenis is zij vaak verward met de boetvaardige zondares die Jezus de voeten wast (Lc 7, 36-50). Ik heb aan de beelden in de kerk laten zien hoe ook hier beide personen door elkaar gehaald zijn.”

Rondleiding
De middag besloot met een rondleiding in twee groepen door de kerk. “In de absis zijn ramen van Joep Nicolas. Zij beelden de eucharistie en de voorafbeeldingen in het Oude Testament uit,” zegt Vincent Schoenmakers. “Er zijn in de kerk rijke muurschilderingen van Piet Gerrits en latere schilderingen van Pieter Geraedts. We stonden stil bij het Antoniusaltaar en de moderne ramen in de dagkapel die indertijd door deken Holtkamp geschonken zijn. Hier zie je afbeeldingen van de heilige Martinus en de heilige Gertrudis. De laatste is de patroonheilige van Kloetinge, St. Maarten in de Groe herinnert aan een oud verdwenen dorp in de omgeving van Goes.”

Het kerkgebouw begrijpen
Deze bijeenkomsten voorzien al enkele jaren in een behoefte. Vincent Schoenmakers: “De bezoekers komen uit het hele bisdom. Het is de bedoeling dat ze door deze middagen niet alleen de schoonheid van hun kerk leren zien maar hun eigen kerkgebouw ook gaan begrijpen.” Hij laat niet na te vermelden dat de ontvangst door de Pater Damiaanparochie en de parochiekern van Goes bijzonder hartelijk en goed verzorgd was.

 

Andere berichten