Geloof in kinderen draait door

25 september 2007

Eind 2006 startte in het bisdom Breda het project Geloof in kinderen. Geleidelijk aan is de pilotfase overgegaan in de volgende fase, waarin de opgedane ervaringen in een bredere kring gedeeld worden. Zo leverde de inspiratiedag in juni 2007 weer nieuwe contacten op met parochies die activiteiten binnen het project willen starten. Ondertussen draaien er al parochies op eigen kracht door.

Zangspel het Rode Doosje in Raamsdonk
Zo werd er op zondag 23 september een musical opgevoerd in Raamsdonk, een van de deelnemers aan het project van het eerste uur. Het zangspel, een eigentijdse bewerking van het verhaal van de toren van Babel, werd gespeeld in de viering in de goed gevulde H. Bavo te Raamsdonk.
Een aantal kinderen van de RK basisschool De Hoge Waai voerden het op in samenwerking met het jeugdkoor van de parochie. De intensieve samenwerking tussen school, parochie en ouders leverde een prachtig resultaat op.
In de kerk hing op het koor een reusachtig doek met daarop de toren van Babel geschilderd. De kinderen van de basisschool hadden de toren ingevuld met huisjes, deuren en ramen. Naast het koor hingen knutselwerken die de kinderen op school hadden gemaakt rond het thema. Voor de kinderen die het spel opvoerden, was het een onvergetelijke ervaring. Het verhaal van de toren van Babel heeft voor hen een extra betekenis gekregen.
De aanwezigen in de kerk werden op verschillende manieren in het spel betrokken. Zo werd een aantal van de ´bouwstenen´ voor de eigentijdse toren over de hoofden van de kerkgangers van achter naar voren doorgegeven. Het zangspel eindigde op een verrassende manier.

Succesvolle vormen
Het project Geloof in kinderen wil ouders, school en parochie met elkaar in contact brengen om een omgeving te scheppen, waarin de geloofsvorming van kinderen kan gedijen. Hierbij wordt gekozen voor aantrekkelijke en concrete vormen als zangspellen en theatervoorstellingen en dergelijke. Het doel van het project is om succesvolle vormen te vinden die ook in andere parochies gebruikt kunnen worden.
Parochies die met kinderen het Rode Doosje willen opvoeren, kunnen voor ondersteuning terecht bij Jos de Kreek, projectleider van het diocesane project Geloof in kinderen.

Meer informatie over het project Geloof in kinderen.

Andere berichten