“Geestelijke leiding moet haar plek opnieuw zien te vinden” (Masterclass Geestelijke Begeleiding)

10 februari 2013

“Geestelijke leiding is van belang in de hedendaagse pastoraal. Ze hoort met de eucharistie en het sacrament van de biecht tot de kerntaken van een priester, en moet haar plek opnieuw zien te vinden.” Dit zegt rector Norbert Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk naar aanleiding van de eerste Masterclass Geestelijke Begeleiding. Deze vond plaats van zondag 3 tot en met woensdag 6 februari.

Kernthema van het christelijk leven
Doel van deze Masterclass is een nieuwe generatie priesters toe te rusten om aan priester- en diakenstudenten geestelijke begeleiding te kunnen geven.
Geestelijke leiding is een kernthema van het christelijk leven. Rector Schnell: “In alle lagen van de Kerk is nood aan geestelijke leiding. Of het nu gaat om bisschoppen en priesters, gewone gelovigen, jongeren of bruidsparen, iedereen wordt door God persoonlijk aangesproken.”
“Iedereen heeft ook de hulp van een andere gelovige nodig, een geestelijk leidsman, om de stem van God in zijn leven te herkennen en de geesten te kunnen onderscheiden: wat komt van God en wat niet. Onderscheiden is belangrijk voor de grote levenskeuzes die gemaakt moeten worden, maar speelt juist ook in het alledaagse gewone leven.”

Huiswerk
Er waren deelnemers uit Nederland en Vlaanderen. “Het samenzijn met priester uit verschillende bisdommen uit zowel de Nederlandse als ook de Vlaamse kerkprovincie was van grote meerwaarde,” vertelt de rector. “In totaal hebben 24 priesters deelgenomen uit vier Nederlandse en vier Vlaamse bisdommen. De achtergronden waren divers. Er waren mensen uit de kerkelijke opleidingswereld en pastoors van soms grote samenwerkingsverbanden.”
“Voor iedereen was het een verrijkende ervaring. De dagen werden als een gave gezien, maar de deelnemers zijn er ook van doordrongen dat er veel huiswerk ligt. Het vele dat is aangereikt zal iedere deelnemer voor zichzelf moeten ordenen en in de praktijk gaan brengen.”

(Foto: S. Kuik)

Programma en inleiders
Het vierdaagse programma begon met een inleiding over Geestelijke leiding in de kerkelijke documenten. Deze werd verzorgd door de rector en de studierector van Bovendonk. Daarna kwamen diverse thema’s aan bod. Lia van de Laar, supervisor van Bovendonk en geestelijk verzorger in een verzorgingshuis, sprak over persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Pater Jan van de Poll SJ sprak over het celibaat. Dit is in de begeleiding van priesterstudenten een belangrijk thema. Broeder Korneel Vermeiren OCSO sprak over gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is in het gelovig leven een belangrijke deugd. Het gaat daarbij allereerst en vooral om gehoorzaamheid aan God.

Ook de bisschop van Breda mgr. Liesen en de bisschop van Rotterdam mgr. Van den Hende, verzorgden een inleiding. Bisschop Liesen sprak over Christus als de geestelijk Leidsman. Mgr. Van den Hende sprak over geestelijke begeleiding en het sacrament van boete en verzoening.

Geleid door de Geest
Mgr. Liesen: “Wij zijn geroepen en bestemd ons te laten leiden door de Geest, maar wij kunnen ook de speelbal zijn van het vlees. Hoe kunnen we een concreet onderscheid maken? Het gaat hier werkelijk om een van de meest fundamentele uitdagingen van elk christelijk leven.” Hij gaf aan dat hier een belangrijke rol is weggelegd voor de geestelijke begeleiding: “De geestelijke leiding onderzoekt wat de werkelijke aard is van het verlangen waardoor een gelovige getrokken wordt en in hoeverre dat concreet voortkomt uit de werking van de heilige Geest.”

De bisschop ging daarnaast onder meer in op de genade van de bekering. “De geestelijke onderscheiding kan pas werkzaam zijn als de persoon in kwestie zich laat meevoeren in een onophoudelijke beweging van bekering. We kunnen hier de bekende tekst van Paulus oproepen: ‘Stemt uw gedrag niet af op deze wereld; wordt andere mensen, geleid door een nieuw inzicht, zodat gij kunt onderscheiden wat God wil, wat goed is, Hem welbehaaglijk en volmaakt’ (Rom 12,2). Dit is een van de meest expliciete teksten van het Nieuwe Testament die de geestelijke onderscheiding huldigt, er de absolute noodzaak van onderlijnt, en ze in nauw verband brengt met de bekering.”

Bron: website Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, klik hier

Zie ook het bericht van 30 januari over de Masterclass Geestelijke Begeleiding, klik hier

 

Andere berichten