Gebouwd op Jezus Christus: tekst wjd-catechese bisschop Van den Hende

30 augustus 2011

Op donderdag 18 augustus verzorgde bisschop Van den Hende de catechese voor de jongeren in Madrid die deelnamen een de wereldjongerendagen. Hier vindt u de tekst van de catechese van de bisschop.

Gebouwd op Jezus Christus
Paus Benedictus XVI gaf aan de WJD een thema vanuit de heilige Schrift: ‘geworteld in Christus en opgebouwd, standvastig in het geloof’. Het is een citaat uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse (Kol. 2, 7). Bisschop Van den Hende ging in zijn catechese in op het tweede deel van dit thema: gebouwd op Jezus Christus.

Het huis van je leven
“Als je in de bijbel bladert, ontdek je dat de heilige Schrift een ware bouwput is. Doorheen de bijbel wordt er veelvuldig gebouwd en over bouwen gesproken,” aldus de bisschop. “Wanneer gevraagd wordt om te bouwen op Christus, dan gaat het om het bouwen van je leven op Christus door als mens op Hem te steunen. Het gaat om het huis van je leven en werken, het huis van je hart, je identiteit, het huis van heel je persoon.”

Talenten en mogelijkheden
Als het om bouwen op Christus gaat, dan ben je tegelijkertijd ook samen met anderen die willen bouwen aan hun leven met Christus. De uitnodiging om op Christus te bouwen is bestemd voor ieder van ons. Bisschop Van den Hende: “God heeft in het hart van ieder van ons talenten en mogelijkheden gelegd. Hij roept ons om in verbondenheid met Christus de ontvangen talenten en gaven in te zetten.”

Uitnodiging voor iedereen
Dat geldt voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, de zorg, het publiek bestuur, het bedrijfsleven. Het geldt voor gehuwden die kinderen mogen opvoeden en het geldt voor priesters, diakens en religieuzen. “Wanneer je in verbondenheid met Christus als priester, diaken of religieus werkzaam bent voor de opbouw van de Kerk, dan help je alle leden die als levende stenen samen de Kerk vormen om daadwerkelijk instrument van Gods liefde in de wereld te kunnen zijn,” aldus de bisschop.

En jij?
Aan het eind van de catechese gingen de jongeren uiteen om in groepen na te praten over de catechese en de vraag die de bisschop hen meegaf: Verbonden met Christus ben je een levende steen (1 Petr. 2, 4-5; Ef. 2, 19-22). Wat wil jij als levende steen doen voor je naaste en voor de Kerk? Tijdens de catechese toonde de bisschop een video waarin vier jongeren deze vraag al kort beantwoordden.

Download de volledige tekst van de catechese van de bisschop, klik hier.

Zie ook het videoblog van bisschop Van den Hende over zijn catechese.

 

Andere berichten