Gebedsviering beschikbaar in verband met klimaattop Parijs

27 november 2015

Aan de vooravond van de klimaattop in Parijs die op 30 november begint, wordt in kerken wereldwijd aandacht gevraagd voor het klimaat. De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt met het oog op de klimaattop een speciale gebedsviering beschikbaar, die daartoe is aangeboden door de Fraters van Tilburg.

Deze viering kan in aanloop naar of tijdens de top door parochies worden gehouden. Op deze manier kunnen katholieken in Nederland meebidden voor de schepping en een goede uitkomst van de klimaattop, in lijn met de oproep van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’.

Verder wordt door kerken wereldwijd aandacht gevraagd voor deze klimaattop door de organisatie van een klimaatloop, waarbij vanuit sommigen landen naar Parijs wordt gelopen. Ook in Nederland is een klimaatloop georganiseerd. Kijk hiervoor op www.klimaatloop.nl. Tijdens de landelijke manifestatie ten behoeve van de klimaatloop, recent in Utrecht, was bisschop De Korte een van de sprekers.

 

Andere berichten