Gebedsketen vanwege Sacramentsdag: Blijf in mijn liefde

31 mei 2013

Speciaal vanwege het Jaar van het Geloof en Sacramentsdag vormden op 30 mei 2013 verschillende parochies in het vicariaat Middelburg en het vicariaat Breda een gebedsketen. Zo werd er gedurende 24 uur in beide vicariaten het Allerheiligste aanbeden. In Breda sloot bisschop Liesen de gebedsketen af.

De gebedsketen begon in alle vroegte. In het vicariaat Breda startte het gebed in de H. Michaelkerk in Breda. In het vicariaat Middelburg begon de keten van aanbidding in alle vroegte in de Pater Damiaanparochie in Zierikzee. Vervolgens nam om 5.00 uur de regio Rucphen het stokje over. Daar stelde diaken Foesenek stipt om 5.00 uur het Allerheiligste uit op het hoofdaltaar van de H. Willibrorduskerk. Steeds waren er enkele parochianen aanwezig.

Indrukwekkend
Lars Koks, priesterstudent van het bisdom van Breda: “Het maakte een geweldige indruk op mij om in de vroege morgen bij de Heer te zijn en te bidden voor alle noden in de Kerk en de wereld en voor hen die om welke reden dan ook nog niet kunnen bidden.” Zoals de kraanmachinist, een betrokken, hardwerkende vrijwilliger, die om vijf uur zijn vrouw bij de kerk afzette, de aanwezigen de Vrede van Christus toewenste en doorreisde naar zijn werk op een bouwproject. Het gebed in de H. Willibrorduskerk ging door tot 7.00 uur. Op dat moment begon de aanbidding in de H. Maria Adolphinekapel in Ossendrecht.

Sms
Per sms werd een bericht gestuurd van de ene naar de andere kerk. Zo sms’te in het vicariaat Breda de Vijf heiligen parochie om 14.00 uur naar de Regio Alphen/Gilze: “Wij hebben onze aanbidding beëindigd en wensen u een goede devotie toe. Vijf heiligen parochie.”

Foto’s van de gebedsestafette in BN/De Stem.

Rond ‘Rozenkrans en Monstrans’
In Roosendaal werd de gebedsviering met lof en uitstellling van het Allerheiligste voorafgegaan door een samenzijn rond ‘Rozenkrans en Monstrans’ of, zoals pastoor Van Hees het formuleerde: de heilige Maria helpt ons om bij Jezus, haar zoon te komen. Zo combineerde pastoor Van Hees de afsluiting van de meimaand en Sacramentsdag.

In zijn catechese lichtte hij het rozenkransgebed toe. Hij citeerde in dit verband Johannes Paulus II die in de apostolische brief ‘Rosarium virginis’ de geheimen van de rozenkrans een samenvatting van het evangelie noemt. Pastoor Van Hees getuigde van zijn eigen geloofservaring in Lourdes. “Ik ben daar enorm geraakt door het rozenkransgebed in Lourdes, waar alle mensen in hun eigen taal de rozenkrans baden. Door de afwisseling van de cadans van het gebed en korte meditaties uit de Schrift ontving ik de Blijde Boodschap op biddende wijze.”

Volgens Van Hees vormt het bidden van de ronzenkrans een goede opmaat om Jezus te ontmoeten die volgens de diepste overtuiging van de Kerk aanwezig is in de geconsacreerde hostie. Mensen hebben behoefte aan nabijheid en zichtbaarheid. Dit verlangen van de mens ligt aan de oorsprong van Sacramentsdag. Jezus heeft ons het Allerheiligst Sacrament gegeven om bij ons te zijn. De liturgie van Sacramentsdag, waarvan de gezangen door de H. Thomas van Aquino geschreven zijn, getuigt op poëtische wijze van deze verborgen aanwezigheid van God.

Ongeveer 40 mensen namen deel aan het rozenkransgebed en de aanbidding. Geregeld schoven mensen aan en verlieten na een korte tijd van gebed de stille kerk. Het was de voorlaatste etappe van de gebedsketen in het vicariaat Middelburg. Dit sloot de gebedsketen af in in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Ovezande.

Mgr. Liesen plaatst het Allerheiligste in de monstrans. (Foto: R. Mangold)

Afsluiting in de H. Antoniuskathedraal
In het vicariaat Breda sloot mgr. Liesen de gebedsketen af. Om 22.00 uur begon een eucharstieviering in de H. Antoniuskathedraal, waarna tot 24.00 uur in stilte werd gebeden bij het Allerheiligste. De stilte werd enkele keren onderbroken door meditatieve zang.

In zijn preek tijdens de eucharistieviering sprak de bisschop over onmogelijke opdrachten, die toch mogelijk zijn. In het evangelie volgens Lucas (Lucas 9, 10-17) geeft Jezus vijfduizend mensen te eten, terwijl de leerlingen zeggen: wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. Bisschop Liesen: “Het lijkt er soms op dat Jezus er een sport van maakt om onmogelijke opdrachten te geven. Niet alleen op deze plaats in het evangelie, maar tot het einde toe als Hij bij zijn hemelvaart de opdracht geeft om het evangelie te verkondigen aan de hele wereld. Met elf man, over de hele wereld..?” (Matteüs 28, 16-20).

“Denk ook aan Franciscus van Assisi bij de kerk van San Damiano. Hij hoorde dat Jezus tegen hem zei: herstel mijn Kerk. Dat ging niet alleen over dat ene kerkje, maar over de hele Kerk over de hele wereld. Een onmogelijke opdracht!” aldus de bisschop.

Aanbidding (Foto: R. Mangold)

“Het is goed dat we ons bewust zijn van de onmogelijkheid van sommige opdrachten. Ieder van ons heeft wel eens voor een onmogelijkheid gestaan in zijn of haar leven. Als iemand tegen je zegt: waar begin je aan? In deze tijd het geloof verkondigen. Hoe moet dat? Vrede in alle landen op de hele wereld, honger de wereld uit, alle weeskinderen een goed thuis geven, oude en eenzame mensen zo nabij zijn dat ze niet vragen om euthanasie. Ga er maar aan staan. We hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen.”

“Maar de leerlingen doen wat Hij zegt. Ze werken mee aan een onmogelijke opgave, omdat Hij het zegt. Ze hebben al veel met Hem meegemaakt. Toen ze bij het vissen niets vingen en Jezus zei de netten aan de andere kant uit te gooien, deden ze dat, en ze vingen zoveel vissen dat de boot te klein was.”

Ook het vieren van de eucharistie is een opdracht en een opgave, gaf de bisschop aan. “Paulus schrijft erover dat hij van de Heer zelf de overlevering heeft ontvangen: doet dit tot mijn gedachtenis” (1 Kor. 11, 23-26). “Jezus staat in verbinding met de Vader en laat ons zijn maaltijd na, zodat wij de kans hebben met Hem in verbinding te staan. En dan kunnen wij beginnen met onze ‘mission impossible’. Als je werkelijk communiceert met Hem, kunnen anderen door jou ook dat contact met God gaan ervaren. Uit jouw geloof kunnen mensen inspiratie vinden. Door jouw moed kunnen andere mensen moed vinden.”

“Ik wens, broeders en zusters, iedereen die vandaag mee heeft gedaan met de keten van aanbidding toe, dat het contact met Jezus werkelijk tot stand komt en doordringt in ons hart. Dan is niets meer onmogelijk of te moeilijk. Amen.”

Na de aanbidding wordt het Allerheiligste opgeborgen in het tabernakel. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten