Gebedsketen in de vicariaten op Sacramentsdag 2013

6 mei 2013

Op Sacramentsdag, donderdag 30 mei, wordt in zowel het vicariaat Breda als in het vicariaat Middelburg een etmaal van ononderbroken gebed gehouden. Deze ‘Gebedsketen’ vindt plaats in het kader van het Jaar van het Geloof. Dit vraagt speciale aandacht voor aanbidding.

Met een brief maakten vicaris Wiel Wiertz (vicariaat Breda) en vicaris Paul Verbeek (vicariaat Middelburg) de Gebedsketen bekend.

Tijdens de Gebedsketen in het bisdom van Breda wordt van 00.00 uur tot 24.00 uur op wisselende plaatsen in het vicariaat Middelburg en het vicariaat Breda gebeden in tegenwoordigheid van het sacrament. In verschillende kerken zal voor steeds een periode van twee uur inhoud worden gegeven aan dit doorgaande gebed.

De brief van de vicarissen geeft aan welke parochies deelnemen aan de Gebedsketen. Personen, parochies en instellingen die zich willen aansluiten bij de Gebedsketen zijn hiervoor van harte uitgenodigd. “Onze verbondenheid met de Heer in gebed houdt ook een verbondenheid met elkaar in en met de mensen die onze hulp nodig hebben,” aldus de vicarissen.

Download de brief over de Gebedsketen, klik hier.

Jaar van het Geloof
Op zondag 2 juni om 17.00 uur wordt vanwege het Jaar van het Geloof een uur van aanbidding gehouden door de paus in Rome en in kathedralen over de hele wereld. Ook in de H. Antoniuskathedraal in Breda zal op dat moment een uur van stilte en aanbidding zijn, waarbij eenieder zich kan aansluiten.

Speciaal vanwege het Jaar van het Geloof en Sacramentsdag wordt in het bisdom een gebedskaart verspreid.

Andere berichten