Gebedskaarten voor paus Franciscus

20 maart 2013

Op initiatief van de bisschoppen zijn gebedskaarten gemaakt bij gelegenheid van de pauskeuze van paus Franciscus. Volgende week worden 96.000 kaarten verspreid via de bisdommen. De kaart heeft een foto van de paus na de pauskeuze op het balkon van de Sint Pieter, bevat een korte tekst met een gebed voor de nieuwe paus en een korte tekst over de paus als opvolger van Sint Petrus.

Het bisdom van Breda verspreidt de gebedskaart in de parochies en in de instellingen.

Download de gebedskaart, klik hier.

Gebed voor de nieuwe paus

God, Gij hebt in uw voorzienigheid
Uw Kerk willen bouwen op de heilige Petrus,
De eerste onder uw apostelen.
Zie genadig naar onze paus Franciscus
Die Gij tot zijn opvolger hebt aangesteld:
Laat hem voor uw volk
Het zichtbaar beginsel en fundament zijn
Van de eenheid in geloof
En van de gemeenschap van uw Kerk.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon
Die met U leeft en heerst
In de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

 

Andere berichten