Gebedskaart voor Sacramentsdag in het Jaar van het Geloof: ‘Blijf in mijn liefde’

6 mei 2013

Speciaal vanwege het Jaar van het Geloof en Sacramentsdag wordt een gebedskaart verspreid. ‘Blijf in mijn liefde’ is de titel van de kaart.

Wereldwijd uur van aanbidding
In het Jaar van het Geloof wordt wereldwijd op een bijzondere manier aandacht gegeven aan Sacramentsdag door een gelijktijdig uur van aanbidding. Op zondag 2 juni zal in Rome door paus Franciscus en in kathedralen wereldwijd van 17.00 uur tot 18.00 uur bij het sacrament worden gebeden.

‘Blijf in mijn liefde’
Die titel van de gebedskaart is ontleend aan het Johannes evangelie (Johannes 15, 1-11), waar Jezus zegt: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. […] Blijft in mijn liefde.”

Naast deze tekst uit het evangelie bevat de gebedskaart een gebed van Ignatius van Loyola en korte passages uit Sacramentum caritatis, het document van paus Benedictus XVI over de eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk (2007).

Aanbidding buiten de Mis
Onder verwijzing naar Sacramentum caritatis geeft de gebedskaart aan: “Aanbidding buiten de heilige Mis zet voort en maakt intenser wat tijdens de liturgische viering is gebeurd. Immers, alleen in de aanbidding kan een diep en waarachtig ontvangen rijpen. En juist in deze persoonlijke daad van ontmoeting met de Heer rijpt vervolgens ook de sociale zending die in de Eucharistie opgesloten ligt en die niet alleen de barrière wil slechten tussen de Heer en ons, maar ook en vooral de barrières die ons van elkaar scheiden.”

Download de gebedskaart, klik hier

 

 

Andere berichten