Gebedsintentie van de paus voor juli: sport

3 juli 2014

Sport neemt een belangrijke plaats in binnen het leven van veel mensen. Vooral in de maand juli vinden veel sportevenementen plaats.

Op zondag 13 juli wordt de finale van het Wereldkampioenschap voetbal gespeeld. Op 5 juli begint de Tour de France. Deze eindigt op 27 juli in de Franse hoofdstad Parijs. Van 23 juni tot en met 6 juli genieten tennisliefhebbers van Wimbledon.

Juist in deze sportmaand luidt de pauselijke gebedsintentie: “Dat de sport altijd een gelegenheid mag zijn voor menselijke broederschap en groei.” Daarnaast heeft de paus een tweede intentie, voor de evangelisatie. Deze luidt: “Dat de heilige Geest het werk van de leken die het Evangelie in de armste landen verkondigen, mag ondersteunen.”

De Kerk erkent de waarde van sport. Goed beoefende sport draagt bij aan de lichamelijke gezondheid. Tevens leren mensen in de sport waarden als sportiviteit, zin voor competitie, eerlijkheid, verdraagzaamheid en respect voor regels. Ook traint het mensen in de omgang met verlies en tegenslag.

Sport kan tevens bijdragen aan de verbroedering tussen volkeren en werelddelen. De Kerk beseft dat de sport ook keerzijden kent., vooral wanneer financiële en politieke belangen de hoofdrol spelen. Binnen de Nederlandse samenleving draagt de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) zorg voor de relatie tussen Kerk en Sport. Deze federatie spant zich in voor een menswaardige ontwikkeling van de sportbeoefening.

 

Andere berichten