Gebedsestafette roepingen in Prinsenbeek

18 februari 2014

Het samenwerkingsverband van de Nazarethparochie in Breda-West en de parochie van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Prinsenbeek sloot zich tijdens het weekend van 15 en 16 februari 2014 aan bij de roepingenestafette in het bisdom van Breda.

‘Het is de Heer zelf aan het kruis die me de laatste zet geeft’
In alle vieringen is gebeden voor roepingen en de roepingenkaars ontstoken. Eén van de priesterkandidaten van het bisdom, Michael Magielse, legde tijdens verschillende vieringen in de drie kerken van dit samenwerkingsverband getuigenis af van zijn roeping. Hij sloot in zijn getuigenis aan bij de lezingen van de zondag. In het Evangelie confronteert Jezus ons met de radicaliteit van de navolging. Michael Magielse vertelde hoe hij in zijn eigen leven aan deze oproep gehoor heeft gegeven om binnen de Kerk van de Heer als priester te willen gaan werken.

Hij vertelde dat hijzelf in eerste instantie geen keuze durfde te maken. In dit verband verhaalde Michael zijn ontmoeting met de gekruisigde Heer op een kruisbeeld in een stil kerkje in Sevilla. Daar gebeurde het. “Het is de Heer zelf aan het kruis die me de laatste zet geeft. Hij schudt me wakker en zegt: Kom volg mij. Zoals Hij zijn leven voor ons heeft gegeven, wil ik mijn leven in dienst stellen van Hem en zijn Kerk.” Na de vieringen was er gelegenheid de CD ‘Kom, heilige Geest’ te kopen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt.

Parochie-activiteiten
Ook in de loop van de week besteedt de parochie aandacht aan roepingen. Op woensdag 19 februari is er om 19.30 uur in de H. Martinuskerk in Breda (Princenhage) nog een speciale roepingenviering (Taize/gebedsviering) met ontmoeting na afloop.

Ook de reguliere vieringen op dinsdag- en donderdagochtend in de parochie staan in het teken van roeping. Er zal in deze viering nadrukkelijk voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven worden gebeden.

Zie ook het getuigenis van priesterstudent Michael Magielse in de nieuwsbrief van Bovendonk.

In het weekend van 22 en 23 februari doet de roepingenestafette de Vijf Heiligenparochie in de regio Made aan.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten