Gebedsestafette roepingen in Etten-Leur en Breda

8 januari 2014

Op zondag 29 december 2013 brandde de kaars van de gebedsestafette roepingen in de Mariaparochie te Etten-Leur. Pastoor Van Balveren stond tijdens het weekend in de eucharistievieringen stil bij het begrip roeping.

Belang van een gelovig klimaat
In zijn homilie verbond hij dit met het feest van de Heilige Familie. Hij beklemtoonde het belang van een gelovig klimaat in het gezin voor het ontstaan van roepingen. Van Balveren haalde het verhaal aan van een priesterkandidaat die hij persoonlijk kende. Deze man was geen priester geworden als er geen gelovige opvoeding aan vooraf was gegaan. “Hierdoor groeit de belangstelling voor het geloof en bloeit de openheid voor een eventuele roeping open,” aldus pastoor Van Balveren.

De gebedsestafette roepingen vraagt aandacht voor roepingen tot het priesterschap en het permanent diaconaat. In zijn homilie en in de voorbeden werden ook mannen en vrouwen betrokken die als vrijwilliger of professioneel aan de slag gaan in de Kerk. Pastoor Van Balveren: “Het gaat ook om die grote familie die de Kerk is.”

Lekenapostolaat
De Kerk is een gemeenschap van geroepenen, waarbij de lekengelovigen die actief zijn in de wereld, door God worden geroepen om juist daar Christus aan anderen te tonen, vooral door het getuigenis van hun leven, door hun geloof, hoop en liefde (Lumen gentium, nr. 31). Om het besef hiervan te versterken stelde bisschop Liesen in 2013 de diocesane Lekenraad in. (Zie het bericht op deze site over de eerste bijeenkomst van de Lekenraad: ‘Roeping centraal op eerste ontmoeting van de Lekenraad’)

Heilige Augustinusparochie Breda
Op zondag 5 januari 2014 trok de roepingenestafette naar de heilige Augustinusparochie in Breda.Daar is in alle vieringen aandacht besteed aan het thema. Vicaris Wiertz: “Dit deden we in het welkomstwoord, de verkondiging en de voorbeden. De roepingenkaars heeft tijdens alle vieringen gebrand.”

Ook in de heilige Augustinusparochie was aandacht voor de pastoraal werk(st)ers en de Kerk als gemeenschap van geroepenen. Vicaris Wiertz: “De verkondiging ging over de roeping die iedere mens heeft om zijn talenten in te zetten. In de verkondiging stond ik daarnaast uitdrukkelijk stil bij het dertigjarig bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en de roeping tot het priesterschap, religieus leven en het permanente diaconaat.”

Daarnaast was er na alle vieringen gelegenheid de CD ‘Kom heilige Geest’ te kopen. Hiervoor bestond een behoorlijke belangstelling.

Op 12 januari trekt de gebedestafette roepingen naar de H. Elisabethparochie in Dongemond.

Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten