Gebed voor roepingen in Oudenbosch

5 maart 2014

Wanneer de wereld zich stort in het carnaval zetten de religieuzen het gebed voort. Zo ook op zondag 2 maart 2014. Op die zondag deed de roepingenestafette de franciscanessen van Sint Anna in Oudenbosch aan.

“Met onze bescheiden middelen hebben we gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het permanente diaconaat en het religieuze leven,” vertelt zr. Vita de Wild, de algemeen overste van de congregatie. “Bij het begin van de eucharistieviering is de kaars ontstoken. In de voorbeden hebben we stil gestaan bij de nood aan roepingen. Onze zusters zetten ook buiten de viering hun gebed voort. Ze hebben daarvoor allemaal de gebedskaart ontvangen.”

In het weekend van 8 en 9 maart doet de estafette de abdij van Onze Lieve Vrouw Toevlucht te Zundert en de Immanuëlparochie in de Noordrand van West-Brabant aan.

Gebedsestafette
Zie voor het overzicht van parochies en (religieuze) gemeenschappen die meedoen met de gebedsestafette de speciale pagina over de gebedsestafette roepingen op deze website. De gebedsestafette duurt tot en met Roepingenzondag 11 mei 2014, wanneer vanwege het 30-jarige bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk de vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd.

 

Andere berichten