Gebed voor prins Friso en familie

24 februari 2012

Naar aanleiding van de zorgwekkende berichten van vandaag uit Lech over de gezondheidstoestand van prins Friso, komen vanuit heel het land en vanuit heel de breedte van de katholieke kerkgemeenschap geschokte reacties en betuigingen van medeleven met de Koningin en de naaste familie van de tweede zoon van Koningin Beatrix.

Dit weekend wordt tijdens de zaterdagavond- of zondagdiensten in vele kerken in speciale voorbeden Gods genade afgeroepen voor herstel van de prins en wordt kracht gevraagd voor zijn vrouw en kinderen en overige leden van de Koninklijke familie.

In Lech werd bekendgemaakt dat een MRI-scan en neurologische tests hebben uitgewezen dat zuurstoftekort grote schade heeft veroorzaakt in de hersenen van de prins, die op 17 februari bij het skiën werd bedolven onder een lawine. Het is niet zeker of hij ooit weer bij bewustzijn zal komen. Een eventuele revalidatie zal in ieder geval maanden, zo niet jaren in beslag nemen, aldus de persverklaring. De familie van prins Friso gaat op zoek naar een geschikte revalidatiefaciliteit.

(Bron: www.rkkerk.nl)

 

 

Andere berichten