Gebed om geloof (Jaar van het Geloof)

5 september 2012

Speciaal vanwege het Jaar van het Geloof is in het bisdom Rotterdam een gebedskaart gemaakt die ook in het bisdom van Breda wordt verspreid. Parochies in het bisdom ontvangen de gebedskaarten deze week.

De apostelen
In het Lucas evangelie lezen we: “De apostelen zeiden tot de Heer: ‘Geef ons meer geloof’” (Lucas 17,5). Het gebed om geloof neemt die vraag, die de apostelen al aan Christus stelden, opnieuw op voor deze tijd.

Gebruik
De gebedskaart kan worden gebruikt bij de openingen van vergaderingen en in het persoonlijk gebed. Door de thematieken die erin aan bod komen kan ze ook een weg wijzen voor inhoudelijke parochieactiviteiten in het Jaar van het Geloof.

Vernieuwing van de parochiële organisatie
De start van het Jaar van het Geloof valt samen met de feestelijke afronding van het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. In het Jaar van het Geloof mag de vernieuwing van de parochiële organisatie in het bisdom van Breda steeds meer vrucht gaan dragen. Het gebed om meer geloof mag dit ondersteunen.

Vertalingen
Op de achterzijde van de gebedskaart is een Engelse en Spaanse vertaling opgenomen. Het bisdom Rotterdam zal ook nog anderstalige versies maken en op de website van het bisdom plaatsen. Voor meer informatie, klik hier.

Bestellen
De gebedskaart is verkrijgbaar bij het bisdom Rotterdam, klik hier.

 

Gebed om Geloof

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus is mens geworden en heeft ons leven gedeeld.
U mogen wij vertrouwen zonder U te zien.
Geef ons meer geloof in uw aanwezigheid.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te bidden.
U mogen wij onze Vader noemen en alles aan U vragen.
Geef ons meer geloof in de kracht van het gebed.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd lief te hebben.
U en onze naaste mogen wij liefhebben als onszelf.
Geef ons meer geloof in uw liefde.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te dienen.
U mogen wij dienen in onze naaste, die gemaakt is naar uw beeld.
Geef ons meer geloof in de weg van dienstbaarheid.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd te vergeven.
Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
Geef ons meer geloof in vergeving en verzoening.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus is gestorven en verrezen.
U mogen wij danken, want uw liefde is sterker dan de dood.
Geef ons meer geloof in uw eeuwig leven.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd open te staan voor de heilige Geest.
U mogen wij vragen om de bezieling van uw Geest.
Geef ons meer geloof in de werking van uw Geest.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft uw Kerk gebouwd op het geloof van de apostelen.
U mogen wij eren in liturgie, catechese en diaconie.
Geef ons meer geloof in uw Kerk als uw instrument op aarde.

Almachtige en barmhartige God,
Uw Zoon Jezus heeft ons beloofd dat Hij zal wederkomen.
Aan U mogen wij vasthouden door trouw te blijven in geloof. 
Geef ons meer geloof in uw toekomst en voltooiing.

Onze Vader …

 

Andere berichten