Gebed bij priesterwijding diaken Thai Nguyen

2 november 2016

Op zondag 6 november zal bisschop Liesen door handoplegging en gebed diaken Thai Nguyen tot priester wijden voor het bisdom van Breda. Mgr. Liesen heeft priesters, diakens en pastoraal werksters gevraagd om gebed voor de wijdeling in de vieringen van het komende weekend. Daarvoor is een modelvoorbede aangereikt.

“De vreugde om de priesterwijding van Thai is groot. De zorg om nieuwe roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en het apostolaat is eveneens groot,” aldus de bisschop. “Aanhoudend en volhardend gebed is hier noodzakelijk.”

De bisschop vraagt daarom ook om met grote regelmaat in de weekendvieringen te bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en het apostolaat. De gebedskring roepingen van het bisdom wordt van harte aanbevolen. Aanmelden hiervoor kan via het formulier op de website.

De wijdingsplechtigheid op zondag 6 november begint om 15.00 uur in de kathedraal, St. Janstraat te Breda.

Degenen die met de auto komen via de A58 moeten er rekening mee houden dat er wegwerkzaamheden zijn op de A58 richting Breda.

Voorbede
Bidden wij voor diaken Thai Nguyen die op zondag 6 november in de kathedraal van Breda tot priester wordt gewijd. Dat de Heer Thai rijkelijk zegent en Thai vele jaren met vreugde en vruchtbaar voor het bisdom van Breda en de Kerk van Christus mag werken.

Op zondag 22 mei ontving Thai Nguyen in de grote kapel van Bovendonk samen met Joeri Fleerackers (bisdom Antwerpen) de diakenwijding uit handen van bisschop Liesen. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten