Geanimeerde avond in Hulst (Bisdombedevaart)

12 november 2013

Op 6 november vond in de parochie Maria Sterre der Zee de informatieavond plaats over de bisdombedevaart naar Polen van 18 tot en met 25 oktober 2014.

Vicaris Verbeek celebreerde op de vooravond van het hoogfeest van de H. Willibrordus, de patroonheilige van de basiliek in Hulst, de eucharistieviering. Het dameskoor onder leiding van Marina Stockman verzorgde de gezangen. Na deze viering volgde de informatieavond voor belangstellenden, verzorgd door vicaris Verbeek in samenwerking met Pelikaan Groepsreizen.

“Het was een geanimeerde avond,” vertelt vicaris Verbeek. “De aanwezigen gaan zich inzetten om medeparochianen te werven.” Een ander initiatief is om gezamenlijk ‘De jongen in de gestreepte pyama’ te lezen. Dit verhaal vertelt over de vriendschap tussen het zoontje van een Duitse kampcommandant en een joodse jongen die in het concentratiekampAuschwitz gevangen zit. De datum voor deze avond moet nog worden bepaald.

Informatiebijeenkomsten
Parochies die een informatiebijeenkomst willen houden over de bissdombedevaart kunnen hiervoor contact opnemen met Pelikaan Reizen.

De eerstvolgende informatiebijeenkomst is:
Donderdag 28 november parochiekerk St. Petrus’ Banden in Gilze
Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze
Om 19.00 uur eucharistieviering en daarna informatie over de bisdombedevaart in parochiezaal De Sleutel op bovengenoemd adres

Aanmelden en een folder aanvragen
Voor meer informatie en aanmelden zie de informatiefolder. Deze werd begin oktober verstuurd door het bisdom naar parochies. Extra folders zijn verkrijgbaar bij het bisdom via bisdombedevaart@bisdombreda.nl en T 076 5223444 (ochtenden).

Aanmelden kan ook via op internet. Op de site van Pelikaan Reizen staat meer informatie en een digitale versie van het inschrijfformulier.

Bisdom van Breda
T 076 5223444
E bisdombedevaart@bisdombreda.nl

Reistechnische ondersteuning Pelikaan Reizen
Contactpersoon: Rod Szalkay
T 088 7354550
E groepsreizen@pelikaanreizen.nl

 

Andere berichten