Gaven voor de 25e chrismaviering

12 maart 2014

Op woensdag 16 april vindt de chrismaviering in het bisdom van Breda voor de 25e keer plaats als diocesane viering. Ook dit jaar wordt een grote deelname van alle parochies, kloosters en zorginstellingen in het bisdom verwacht.

De chrismaviering op 16 april wordt gevierd in het vicariaat Middelburg, om 19.00 uur in de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch. De parochie van de H. Bernardus van Clairvaux is gastparochie.

De praktische informatie over de chrismaviering wordt deze week verzonden aan pastorale beroepskrachten, parochies, religieuzen, caritasinstellingen en zorginstellingen.

Inzameling van gaven
Iedere parochie of instelling en elk klooster wordt gevraagd om een gave mee te brengen naar de chrismamis. De parochie van de H. Bernardus van Clairvaux heeft twee doelen voorgesteld om uit te kiezen: ’t Stoofje en voedselbank ‘Goed Ontmoet’.

’t Stoofje is een ontmoetingsplaats voor mensen met inloopmiddagen (alle werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur en ook met Kerstmis en rond de jaarwisseling) die duidelijk in een behoefte voorzien. Voor het in stand houden van deze inloopmiddagen wordt om een financiële bijdrage gevraagd. Website: www.hetstoofje.nl

Voedselbank ‘Goed Ontmoet’ verdeelt wekelijks ingezamelde producten onder gezinnen. De voedselbank vraagt om houdbare levensmiddelen en andere producten. Voedselbank Stichting Goed Ontmoet is aangesloten bij Voedselbanken Nederland. Website: www.goedontmoet.com

De heilige oliën
In de chrismamis zegent de bisschop de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken én wijdt hij het heilig chrisma. Het chrisma is het sacramentele teken van de heilige Geest. Het wordt gebruikt voor de zalving bij het doopsel, het vormsel en de wijding tot priester en bisschop. Ook een altaar wordt bij de wijding met chrisma gezalfd. In de liturgie is een vernieuwing van de beloften van de priesters en andere leden van het Godsvolk, die een taak in de Kerk vervullen, opgenomen.

De 25e diocesane chrismamis
Voor 1990 vond de viering plaats op de ochtend van Witte Donderdag. Om de deelname door vertegenwoordigers vanuit het bisdom beter mogelijk te maken is dit tijdstip verplaatst naar de woensdagavond. De band met Pasen bleef zo behouden.

Chrismamis 2013 in de H. Gummaruskerk te Wagenberg. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten