Gaven bij de chrismaviering 27 maart 2013

26 februari 2013

Op 27 maart vindt in de H. Gummaruskerk te Wagenberg van de Vijf Heiligen Parochie te Made de jaarlijkse Chrismamis plaats. Bisschop Liesen is de hoofdcelebrant van deze viering. De viering begint om 19.00 uur.

De heilige oliën
In de chrismamis zegent de bisschop de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken én wijdt hij het heilig chrisma. Het chrisma is het sacramentele teken van de heilige Geest. Het wordt gebruikt voor de zalving bij het doopsel, het vormsel en de wijding tot priester en bisschop. Ook een altaar wordt bij de wijding met chrisma gezalfd. In de liturgie is een vernieuwing van de beloften van de priesters en andere leden van het Godsvolk, die een taak in de Kerk vervullen, opgenomen.

Voor 1990 vond de viering plaats op de ochtend van Witte donderdag. Om de deelname door vertegenwoordigers vanuit het bisdom beter mogelijk te maken is dit tijdstip verplaatst naar de woensdagavond. De band met Pasen bleef zo behouden. Het is de bedoeling dat uit alle parochies, kloosters, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen een kleine afvaardiging naar deze viering komt..

Gaven bij de chrismaviering
Het bisdom nodigt de parochies uit een kleine gave mee naar de chrismamis te brengen. Dit jaar zijn de gaven bestemd voor de Harold van Zundert Stichting. en de Goederenbank De Baronie. De Harold van Zundert Stiching is in 2010 met een bijzonder doel opgericht. Harold van Zundert kwam op 29 september 2009 op 36-jarige leeftijd bij een ongeval om het leven. Hij en zijn echtgenote Veronique hadden één zoontje. Veronique was zeven maanden in verwachting van een tweeling. Lieke en Lars zijn op 18 november 2009 geboren.

Op 5 mei 2010 is er een ‘Tribute2Harold’ georganiseerd, een voetbalwedstrijd tussen vrienden van Harold en ‘Oud-NAC’. Na deze wedstrijd is de Harold van Zundertstichting opgericht. Het is het doel van deze stichting kinderen in de basisschoolleeftijd uit de gemeenten Drimmelen, Breda, Hoogstraten (B), Etten-Leur en Roosendaal die op jonge leeftijd één of beide ouders verloren hebben, een onvergetelijke dag te organiseren. Deze stichting vraagt een financiële bijdrage.

Stichting de Goederenbank De Baronie is in 2004 opgericht. De stichting verzamelt levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar nog niet verkocht. Zij deelt deze uit aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Naast voedsel zamelt de Goederenbank ook kleding en huishoudelijke goederen in. Zo levert ze een bijdrage aan de berstrijding van armoede. De uitgifte van levensmiddelen vindt plaats op donderdag, vrijdag en zaterdag. Omdat de Chrismamis op wonesdag is, is het mogelijk fruit te geven. De Goederenbank vraagt of parochies hard fruit willen geven. Daarbij denkt men aan appels, sinaasappels, bananen en peren.

Een beetje geschiedenis
Wagenberg is een agrarische gemeenschap. Over de ontstaansgeschiedenis van Wagenberg is weinig bekend. De plaatsnaam wordt voor de eerste maal in 1331 vermeld. Feitelijk is de dorpskern pas na de middeleeuwen ontstaan. De eerste katholieke kerk is hier in 1796 gebouwd. In 1904 is deze vervangen door de huidige neogotische kerk. Deze is ontworpen door P.J. van Genk.

 

Andere berichten